W dniach 28. i 29. kwietnia 2021 r. uczniowie klasy 2G oraz 2C uczestniczyli w lekcji muzealnej organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Tematem przewodnim wykładu była ludność cywilna w Powstaniu, oraz jego przyczyny. Prezentację poprowadził kierownik działu edukacji muzeum – pan Karol Mazur i edukatorzy muzealni. Rozpoczęto od wstępu, który miał dać wszystkim uczniom ogólny obraz praw cywilów w trakcie wojny na podstawie IV Konwencji Haskiej z 1907 roku. Przez omówienie kontekstu historycznego Powstania Warszawskiego przeszliśmy płynnie do codzienności okupacyjnej aż po ciekawe materiały archiwalne. W prezentacji, w interesujący sposób przedstawiono informacje o władzach i organizacjach pomocowych w tamtym okresie, a także sam aspekt podejmowania decyzji o tym zrywie. Podczas wykładu udostępniono także fragment ekspozycji muzealnej z komentarzem w formie filmu, co pozwoliło wszystkim uczestnikom na jeszcze lepsze zgłębienie omawianego tematu. Wrażenia uczniów po lekcji muzealnej przedstawiają się bardzo pozytywnie, w swoich wypowiedziach podkreślali wysoki poziom merytoryczny przedstawianych treści.

Opiekunami  akcji byli p. Przemysław Strzelec i p. Krzysztof Szymański.

Galeria