Trudne warunki w jakich przyszło nam egzystować nie pozwoliły uczcić święta w sposób tradycyjny, uroczystym apelem, w atmosferze powagi i zadumy, oddając hołd bohaterom. „Świętować można jednak w domu” – jak mówi Gabriela Palacz, uczennica klasy IIIC. Klasa pod opieką p. Marty Sławuty-Wójcik, w ramach projektu „Niepodległa” przygotowała film, w którym uczniowie opowiadają o tym, czym jest dla nich wolność i współczesny patriotyzm. Zachęcam do obejrzenia!