Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. )  I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy od 26.10.2020 r.  przechodzi na nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne będzie prowadzone na podstawie Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej w roku szkolnym 2020/20201, wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 26 października 2020 r. Procedura w załączeniu.

Traci moc Procedura funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej, wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 8 października 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Liceum, nauczyciele w terminie 26.10.2020 – 30.10.2020 realizują nauczanie zdalne ze swojego miejsca zamieszkania. We wskazanym terminie w szkole prowadzona będzie gruntowna dezynfekcja.

Ograniczony zostaje dostęp do szkoły osób z zewnątrz oraz nauczycieli, uczniów i rodziców. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice w godzinach 8:00-15:00 są obsługiwani telefonicznie, mailowo i osobiście w przypadkach koniecznych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Proszę o ograniczenie wizyt w szkole i załatwianie spraw przez telefon i drogą elektroniczną.

Wejście do szkoły będzie możliwe wyłącznie od strony boiska. Uczniowie, którzy chcą odebrać rzeczy osobiste z szafek szkolnych, po wejściu do szkoły, muszą ten fakt zgłosić pracownikowi szkoły, dyżurującemu na portierni. Rodzice mogą odebrać rzeczy ucznia z szafki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w szkole. Rodzic powinien dysponować kluczykiem do szafki oraz torbą na rzeczy. Rzeczy z szafki wydaje pracownik szkoły.

W terminie 02.11.2020 – 06.11.2020 nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne ze szkoły. Ograniczony pozostaje dostęp do szkoły osób z zewnątrz oraz uczniów i rodziców.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Marzena Helińska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Procedura nauczania zdalnego w I LO _stan_02_11_2020