Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm. ) do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach ponadpodstawowych. W tym okresie prowadzone będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Obowiązuje Procedura funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej w roku szkolnym 2020/2021, wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły. Zajęcia odbywają się zgodnie  planem lekcji. W planie oznaczona jest forma realizacji zajęć.

Zachęcam uczniów do korzystania z indywidualnych konsultacji online, prowadzonych przez nauczycieli oraz pedagoga szkolnego.

Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania wychowawcy i nauczycieli o problemach technicznych, sytuacjach losowych, lub zdrowotnych uniemożliwiających udział ucznia w nauczaniu zdalnym.

Ograniczony zostaje dostęp do szkoły osób z zewnątrz oraz uczniów i rodziców. Dyrektor szkoły oraz sekretariat pracują w godzinach 8:00 – 15:00. Zaleca się kontakt telefoniczny, lub mailowy, za pośrednictwem poczty służbowej, lub w przypadku uczniów i rodziców, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Kontakt osobisty, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego jest możliwy wyłącznie w sytuacjach szczególnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Do budynku szkoły obowiązuje wejście od strony boiska.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W załączniku Procedura funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej w roku szkolnym 2020/2021 oraz harmonogram konsultacji dla uczniów w formie online.

Marzena Helińska

Procedura nauczania zdalnego w I LO _stan_02_11_2020

Harmonogram-konsultacji-dla-uczniów 06_11_2020