Uczniowie klas trzecich o profilu biologiczno-chemicznym wzięli udział w projekcie realizowanym przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Naukowe poznawanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie w dniach od 27.09.2021 do 01.10.2021 brali udział w obozie naukowo-kulturalnym. Szeroki wachlarz przygotowanych zajęć umożliwił pracę w profesjonalnych laboratoriach ze wspaniałą kadrą naukową uczelni. Samodzielne przeprowadzenie obserwacji czy też doświadczeń biologicznych umożliwiło efektywne zapamiętywanie oraz kojarzenie wielu procesów i zależności biologicznych w świecie roślin i zwierząt. Dzięki zajęciom uczniowie poznali techniki wykonywania badań z dziedziny biologii molekularnej oraz biochemii i histologii.

Popołudniami i wieczorami brali udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, kino, gra miejska, rejs statkiem po Odrze, przejazd zabytkowym tramwajem nocą po Wrocławiu).

Mimo napiętego programu uczniowie wykazywali duże zainteresowanie w trakcie zajęć i warsztatów. Nie tracili dobrego humoru i okazywali sobie nawzajem dużo życzliwości.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie pomysłodawcy, kierownikowi i organizatorowi dr Józefowi Krawczykowi, a  także wszystkim zaangażowanym w wydarzenie osobom.

Opiekunkami młodzieży były p. Urszula Janicka i p. Karina Przybyła – nauczycielki I LO w Oleśnicy.

Autorką zdjęć jest p. Karina Przybyła

Galeria