Nasz szkoła bierze udział w inicjatywie profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”, która została opracowana zgodnie z koncepcją 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacji kryzysowej (Znane są one z programu profilaktycznego Nawigacja w Kryzysie opracowanego w 2020 roku przez IPZIN). Ich istotą jest wsparcie młodzieży i całego środowiska rodzinnego oraz szkolnego, a także zmotywowanie do wyciągnięcia wniosków z sytuacji kryzysu w taki sposób, aby przedłużający się, trudny czas w którym teraz żyjemy, nie tylko nie pogłębił trudności na poziomie psychiki, ale też stał się okazją do pozytywnych przemian w życiu młodego człowieka. Więcej informacji na stronie programu NAWIGACJA W KAŻDĄ POGODĘ.

A.F.