Dyżur kierowniczyDYREKTOR

mgr Marzena Helińska  – m.helinska@lo1.olesnica.pl

Poniedziałek 10:45-15:10
Wtorek 12:40-15:10
Środa 10:45- 15:10
Czwartek 12:40-15:10
Piątek 8:00-12:40

 

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Niesobska-Łacny –   k.niesobska-lacny@lo1.olesnica.pl

Wtorek 9:00 – 11:30
Środa 12:00 – 14:00
Czwartek 9:00 – 11:30