Dyżur kierowniczyDYREKTOR

mgr Marzena Helińska  – m.helinska@lo1.olesnica.pl

Poniedziałek 12:00 – 15:00
Wtorek 14:00 – 15:00
Środa 9:00 – 15:00
Czwartek 14:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 15:00

 

WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Niesobska-Łacny –   k.niesobska-lacny@lo1.olesnica.pl

Poniedziałek 11:00 – 14:30
Wtorek 10:45 – 12:30
Środa 11:00 – 14:30
Czwartek 12:00 – 13:00
Piątek 10:00 – 12:30