Młodzieżowa Rada MiastaRadni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica w roku szkolnym 2022/2023

Andrzej Marzec, klasa IIB

Karolina Prymas, klasa IVB

Hanna Tymańska, klasa IIB

Kamil Plaskota, klasa IIID

Opiekun MRM – mgr Karina Przybyła

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy – 16.11.2023


Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy

W dniach 22 i 25 września 2023r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica. Na 551 osób uprawnionych do głosowania głos oddało 470.

Miło nam ogłosić, że Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy w wyniku głosowania zostali:

1. Andrzej Marzec z klasy II B – 95 głosów

2. Karolina Prymas z klasy IV D – 89 głosów

3. Hanna Tymańska z klasy II B – 83 głosy

4. Kamil Plaskota z klasy III D – 65 głosów


Dnia 22.09.2023 r. odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego i uzupełniające wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur.

Chętnych uczniów prosimy aby przygotowali:

– plakat, na którym przedstawią swoją kandydaturę (format A4 – plakaty będą wywieszone w jednym miejscu w szkole)

– krótki film (max. 2 min), w którym opowiedzą o sobie i swoim programie wyborczym (filmy będą zamieszczone na www i fb szkoły i SU)

Do prezydium SU wybieramy trzy osoby, do MRM cztery – pamiętajcie aby zaznaczyć w swoich materiałach reklamowych na jakie stanowisko kandydujecie. Filmy i plakaty należy dostarczyć do p. Kariny Przybyły do 14.09.2023.


Radni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica w roku szkolnym 2022/2023
Michał Kiraga, kl. IVc
Tamara Kicuła, kl. IVc
Filip Żyła, kl. IVc

Opiekun MRM – mgr Karina Przybyła


Więcej o Młodzieżowej Radzie Miasta Oleśnicy można dowiedzieć się ze strony na fabecooku:  https://www.facebook.com/MRMOlesnicy/