Pielęgniarka szkolnaGabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka szkolna p. Anna Górka

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do godz. 14.00