Regulamin Rady Rodziców I LO

Prezydium Rady Rodziców  w składzie:

Joanna Michalik  – przewodnicząca

Jan Jędryczko  – zastępca przewodniczącego

Paweł Komolko – sekretarz

Izabela Szydełko – skarbnik

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł.

Opłata za szafkę wynosi 40 zł za jeden  rok szkolny.

Numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie to:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

ul. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
81 9584 0008 2001 0012 1923 0001

W tytule wpłaty: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.