Rada RodzicówSkład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Skład Rady Rodziców:

  1. p. Andrzej Fischer – przewodniczący
  2. p. Anna Bednarska – zastępca przewodniczącego
  3. p. Rafał Kopowski – sekretarz
  4. p. Janusz Szwabiński – skarbnik

 

Kl. Nazwisko, imię
I A Rondoś  Marta
I B Kochanowska  Anna
I C Bednarska Anna
I D Fischer Andrzej
II A Jasiński Roman
II B Tomaszewska Justyna
II C Kopowski Rafał
II D Porębska Renata
III A Plaskota Przemysław
III B Rożdżeńska Dagmara
III C Kamińska-Żyła Elżbieta
III D Leszczyńska Iwona
III E Szwabiński Janusz
III F Burzyńska Karolina
III G Żyła Ewa
III H Rytkowska Dagmara

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł.

Numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie to:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

ul. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
81 9584 0008 2001 0012 1923 0001

W tytule wpłaty: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.