Regulamin Rady Rodziców I LO

Skład Prezydium Rady Rodziców:

  1. Elżbieta Kamińska-Żyła – przewodnicząca
  2. Jacek Linkowski – zastępca przewodniczącego
  3. Rafał Kopowski – sekretarz
  4. Izabela Szydełko – skarbnik
Kl. Przedstawiciele klas do Rady Rodziców
I A Jasiński Roman
I B Tomaszewska Justyna
I C Kopowski  Rafał
I D Schabikowska Anna
II A Owcarz Monika
II B Stróżyk Marcin
II C Kamińska-Żyła Elżbieta
II D Szydełko Izabela
II E Szwabiński  Janusz
II F Karolina Burzyńska
II G Żyła Ewa
II H Rytkowska Dagmara
III A Linkowski Jacek
III B Surma Robert
III C Kowalski Arkadiusz

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 40 zł.

Opłata za szafkę wynosi 40 zł za jeden  rok szkolny.

Numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie to:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

ul. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
81 9584 0008 2001 0012 1923 0001

W tytule wpłaty: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.