Rada RodzicówSkład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Skład Rady Rodziców:

  1. Andrzej Fischer – przewodniczący
  2. Anna Bednarska – zastępca przewodniczącego
  3. Elwira Ścibisz – zastępca przewodniczącego
  4. Anna Sroka – sekretarz
  5. Sylwia Perdek – skarbnik

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 40 zł.

Numer konta Rady Rodziców oraz informacje, jakie powinny zostać zawarte w przelewie to:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym

ul. Słowackiego 4

56-400 Oleśnica

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
81 9584 0008 2001 0012 1923 0001

W tytule wpłaty: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa.