Samorząd UczniowskiPrezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Oliwia Fischer, klasa IIID

Zastępca – Maria Morawa, klasa IID

Sekretarz – Karolina Prymas, klasa IVD

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Karina Przybyła

Strona Samorządu Uczniowskiego


Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 22 i 25 września 2023r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica. Na 551 osób uprawnionych do głosowania głos oddało 470.

Miło nam ogłosić, że w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego w wyniku głosowania wchodzą:

1. Oliwia Fischer z klasy III D – 165 głosów

2. Maria Morawa z klasy II D – 156 głosów

3. Karolina Prymas z klasy IV D – 145 głosów


 

Dnia 22.09.2023 r. odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego i uzupełniające wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur.

Chętnych uczniów prosimy aby przygotowali:

– plakat, na którym przedstawią swoją kandydaturę (format A4 – plakaty będą wywieszone w jednym miejscu w szkole)

– krótki film (max. 2 min), w którym opowiedzą o sobie i swoim programie wyborczym (filmy będą zamieszczone na www i fb szkoły i SU)

Do prezydium SU wybieramy trzy osoby, do MRM cztery – pamiętajcie aby zaznaczyć w swoich materiałach reklamowych na jakie stanowisko kandydujecie. Filmy i plakaty należy dostarczyć do p. Kariny Przybyły do 14.09.2023.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego I LO w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący – Michał Kiraga, kl. IVc
Zastępca – Maja Pluta, kl. IIIb
Sekretarz – Karolina Prymas, kl. IIId

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Karina Przybyła

Strona Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Dni Tematycznych