Samorząd UczniowskiRegulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Dni Tematycznych

Prezydium Samorządu Uczniowskiego I LO:
Przewodnicząca – Kinga Karolak, kl. IIIG
Zastępca – Maj Pluta, kl. IIB
Sekretarz – Karolina Prymas, kl. IID

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Karina Przybyła