Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Dni Tematycznych

Prezydium Samorządu Uczniowskiego I LO:
1. Maria Jaworska, kl. IIIC
2. Kinga Karolak, kl. IIG
3. Alicja Szwabińska, kl. IA

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Karina Przybyła