Oferta edukacyjna dla kandydatówRekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych jest prowadzona pod adresem  https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

Oferta edukacyjna 2024/2025

 

 

 


Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów, w których nasi partnerzy, nauczyciele i uczniowie opowiedzą jak wygląda nauka w naszej szkole i jakie daje perspektywy w przyszłości.

Jakie korzyści mają uczniowie Liceum z objęcia szkoły patronatem Politechniki Wrocławskiej?

Na to pytanie odpowie pan Mateusz Przygoda – pracownik Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej, koordynator współpracy Politechniki Wrocławskiej z Liceum.


Jakie korzyści mają uczniowie Liceum z objęcia szkoły patronatem przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu?

Na to pytanie najlepiej odpowiedzą: pani Katarzyna Łukaszewska, Dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich UEW oraz pani Katarzyna Wołowiec, Kierowniczka Sekcji ds. Relacji z Otoczeniem Edukacyjnym UEW. Posłuchajcie!


W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uczniowie klasy medycznej uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Symulacji Medycznej i Pracowni Innowacyjnej Edukacji Medycznej UMW. Chcecie wiedzieć jakie wrażenie na uczniach zrobiły zajęcia z medycyny taktycznej? Posłuchajcie:)


Jak przygotowujemy do konkursów i olimpiad przedmiotowych?

Chcesz wiedzieć jak przygotowujemy do konkursów i olimpiad przedmiotowych? Na to pytanie najlepszych odpowiedzi udzielą Jakub Kurzawa – laureat XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Finalista 51. Olimpiady Biologiczne i finalista LXVII Olimpiady Historycznej, Igor Misiaszek – uczestnik etapu centralnego Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju i Marcelina Kobiela – laureatka XXIX Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK. Posłuchajcie:)


Jakie projekty edukacyjne realizujemy w I LO?

Chcesz wiedzieć w jakie projekty edukacyjne angażują się nasi uczniowie? Na to pytanie najlepiej odpowie p. Anetta Grzesik-Robak – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie oraz uczniowie, którzy wzięli udział w ciekawych inicjatywach edukacyjnych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Posłuchajcie sami!


Jak wygląda nauka w klasie menadżersko-językowej?

Chcecie wiedzieć jak wygląda nauka w klasie menadżersko-językowej? Na to pytanie najlepiej odpowie pani Izabela Przyłęcka, nauczycielka geografii oraz uczniowie klas z rozszerzoną geografią. Zobaczcie sami!


Jak wspieramy uczniów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne?

Chcecie dowiedzieć się jak nasi nauczyciele wspierają uczniów realizujących projekty edukacyjne. Najlepiej opowie o tym Hania Helińska, która jest stypendystką Programu FLEX. Future Leaders Exchange Program, to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Posłuchajcie sami!


Czym zajmuje się Samorząd Uczniowski i członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy w I LO?

Chcecie wiedzieć, jakie działania podejmują członkowie SU i MRM w I LO? Posłuchajcie co mają do powiedzenia uczniowie:)


Baza dydaktyczna w I LO

Chcielibyście dowiedzieć się jak wygląda baza dydaktyczna naszej szkoły? Jakie pomoce dydaktyczne znajdziecie w pracowni fizycznej? O tym opowie pan Łukasz Perczak – koordynator współpracy Liceum z Politechniką Wrocławską, nauczyciel fizyki w I LO.


Srebrna Tarcza w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2023


Patronat Politechniki Wrocławskiej:

http://lo1.olesnica.pl/patronat-politechniki-wroclawskiej-nad-i-liceum-ogolnoksztalcacym-w-olesnicy/

https://lo1.olesnica.pl/2023/03/razem-mozna-wiecej-lepiej-i-ciekawiej-kontynuacja-wspolpracy-z-politechnika-wroclawska/


Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

https://lo1.olesnica.pl/2022/09/patronat-uniwersytetu-ekonomicznego-we-wroclawiu-nad-i-liceum-ogolnoksztalcacym-w-olesnicy/


Patronat Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:

https://lo1.olesnica.pl/2022/11/porozumienie-miedzy-uniwersytetem-medycznym-we-wroclawiu-a-i-liceum-ogolnoksztalcacym-w-olesnicy/


Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego:

https://lo1.olesnica.pl/2022/10/i-liceum-ogolnoksztalcace-w-olesnicy-pod-patronatem-wydzialu-chemii-uniwersytetu-wroclawskiego/