03.12 - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Ferie 2013

24 stycznia 2013

Zapraszamy na zajęcia sportowe, które będą się odbywały w naszej szkole w czasie ferii.

Więcej

Dnia 22 stycznia 2013 r. na 5 godzinie lekcyjnej w sali 107 odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o USA. 11 uczniów pisało test składający się z 50 pytań otwartych dotyczących różnych aspektów historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych. Do etapu finałowego, który będzie miał miejsce 18 lutego zakwalifikowały się następujące osoby: Michał Krawiec (IIa), Kornelia Marcinek (IId), Grzegorz Religa (IIa), Julia Gawlik (Id) oraz Aleksandra Zapiór (Ia). Finaliści przygotują prezentację multimedialną pt. „My Dream American Journey” i zaprezentują ją przed komisją i przedstawicielami ambasady USA z Krakowa.

Więcej

1. Where did the first people who arrived in Alaska come from?

(from Asia)
2. What countries do the United States of America border?
(Canada and Mexico)
3. Who does the name “America” come from?
(an Italian businessman called Amerigo Vespucci, who sailed to South America between 1499 and 1502)
4. What were the people who arrived in Plymouth, Massachusetts in 1620 called?
(the “Pilgrims” or “Pilgrim Fathers”)
5. What was the name of the ship in which they sailed to America?
(Mayflower)
6. What is the name of the US flag?
(the Stars and Stripes, also Old Glory, the Star-Spangled Banner)
7. What is the name of the US national anthem?
(the Star-Spangled Banner, written in 1814 by Francis Scott Key; the US Congress officially made it the country’s national anthem in 1831)
8. What is the name of the imaginary person who represents the US and its government?
(Uncle Sam)
9. What is the name of a high rock cliff in the Black Hills of the US state of South Dakota, famous for the very large heads of four US presidents carved in the rock?
(Mount Rushmore)
10. What are the names of four presidents carved in the high rock cliff?
(George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt)
11. When and where was the first colony in America founded?
(in 1607 at Jamestown, Virginia)
12. When did the War of Revolution break out?
(1775)
13. What is the name of the capital city of the US?
(Washington, D.C.)
14. What is the US national symbol?
(the bald eagle)
15. What are the US administrative divisions and how many are there?
(there are 50 states and 1 district)
16. What are the US main political parties?
(Democratic Party, Green Party, Libertarian Party, Republican Party)
17. What does the US Congress consist of?
(the Senate and the House of Representatives)
18. What is the number of justices nominated by the president to the US Supreme Court?
(nine)
19. Who is the head of the US government?
(President Barack H. Obama)
20. When was the Declaration of Independence signed?
(4 July 1776, recognized by Great Britain in 1783)
21. Who wrote the Declaration of Independence?
(Thomas Jefferson)
22. When was the US Constitution written?
(17 September 1787, effective 4 March 1789)
23. What is the name of a large amusement park near Los Angeles, Florida?
(Disneyland)
24. What is the name of a large geyser in Yellowstone National Parks?
(Old Faithful)
25. Which city is located where the Mississippi meets the Missouri?
(St Louis)
26. What is the name of the longest river in the US?
(the Mississippi)
27. Where is the Golden Gate Bridge?
(in San Francisco)
28. What is the name of the first person to walk on the moon?
(Neil Armstrong)
29. What is the name of the highest building in America, which is in Chicago, Illinois?
(Sears Tower)
30. This used to be a prison on a rocky island in San Francisco Bay, in California.
(Alcatraz Prison)
31. What is the name of two large waterfalls on the border between Canada and the US?
(the Niagara Falls?)
32. What is the name of an area in northeastern Arizona and southeastern Utah with interesting rock formations?
(Monument Valley)
33. What is the name of a centre of computer industry in California?
(the Silicon Valley)
34. What is the name of a city in the Nevada desert famous for its casinos?
(Las Vegas)
35. What is the name of a town in Texas where NASA is based?
(Houston)
36. What is the name of the city famous for its film production?
(Hollywood)
37. What is the name of the highest mountain in the USA?
(Mount McKinley)
38. What is the name of a long range of high mountains which runs from Alaska through Canada down to Mexico?
(the Rocky Mountains)
39. What is the name of the river which forms a border between the US and Mexico?
(Rio Grande)
40. What is the name of the biggest American city?
(New York)
41. When do Americans celebrate Thanksgiving?
(on the fourth Thursday in November)
42. When do Americans celebrate Independence Day?
(4th July)
43. What is the name of an American clergyman who fought for civil rights for all people who celebrates his birthday on the third Monday in January?
(Martin Luther King, Jr.)
44. Whose birthday do Americans observe on the third Monday of February?
(George Washington’s)
45. The Unites States of America are the _______________ biggest country in the world.
(third)
46. What is the name of the leading US humorous writer of the 19th century, whose real name was Samuel Langhorne Clemens, the author of “The Adevntures of Tom Sawyer” and “The Adventures of Huckleberry Finn”?
(Mark Twain)
47. What is the name of the famous US inventor who invented the electric light bulb?
(Thomas Edison)
48. What is the name of the US producer of films and cartoons who created Mickey Mouse and Donald Duck?
(Walt Disney)
49. What is the name of the aircraft used by the President of the USA?
(Air Force One)
50. What is the name of the large headquarters for the US Department of Defense, attacked by terrorists on 11th September 2001?
(the Pentagon)

Przygotowała: Katarzyna Skorna

 

Dyrekcja szkoły

18 stycznia 2013

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek 9:00 – 12:00

Wtorek 11:30 – 13:00

Czwartek 9:00 – 12:00

WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Niesobska-Łacny
Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 13:30
Środa 9:00 – 13:30
Czwartek 13:30 – 14:15
Piątek 10:30 – 11:30

Zasady zapytań przesyłanych drogą elektroniczną (e-mail) do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

A jednak poezja !

VI Szkolny Konkurs Literacki rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział troje młodych autorów. Kacper Maliszkiewicz i Magdalena Surma zaprezentowali swoje opowiadania , Roksana Chirowska  – utwory poetyckie. Spośród tych propozycji najciekawsze okazały się literackie próby Roksany Chirowskiej, która – jak się okazało – przejawia nie tylko zdolności prozatorskie ( zwyciężyła  w konkursie na najlepszy dziennik z wakacji), ale pisze świetne wiersze. Co przykuwa uwagę, kiedy czyta się jej utwory?

Więcej

Redakcja

14 stycznia 2013

Autor strony:
Grzegorz Religa

Opiekun:
Tomasz Lorek

Webmasterzy 2012/2013
Andrzej Andrzejczuk
Bartłomiej Bieńczyk
Jakub Kłosowski

Webmasterzy 2009/2010- 2010/2011
Marek PochopieńGadu-Gadu6409289
Michał JanuszkiewiczGadu-Gadu9527643
Łukasz GumulińskiGadu-Gadu3373428

Redaktorzy 2005/2006
Administratorzy 2006/2008
Robert KmiećGadu-Gadu3047957
Kamil SzaustukGadu-Gadu930900

Webmasterzy 2005/2006
Grzegorz SzymczykiewiczGadu-Gadu4095755
Maciej WieczorekGadu-Gadu4506317

Webmasterzy 2004/2005
Rafał FrączykGadu-Gadu4995140
Grzegorz SzymczykiewiczGadu-Gadu4095755

Webmasterzy 2003/2004
Kuba WersGadu-Gadu1155863
Paweł TrojanowskiGadu-Gadu1216059

Webmasterzy 2002
Patryk RutkowskiGadu-Gadu993731
Marcin PietraszekGadu-Gadu1681592

Design 2004-2012
Bogusław Balawajder

Nasza szkoła posiada pracownie informatyczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt komputerowy znajdujący się w tych pracowniach jest wykorzystywany także do tworzenia niniejszej strony www.

Kalendarz szkolny

14 stycznia 2013

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2012
2. Rada Pedagogiczna 14 września 2012
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 18 września 2012
4. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas 23 października 2012
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I , II i III 27 listopada 2012
6. Informacja o planowanych ocenach w klasach I, II i III 2 stycznia 2013
7. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2012
8. Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I, II i III 18 stycznia 2013
9. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II i III i wywiadówka 22 stycznia 2013
10. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2013
11. Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II 19 marca 2013
12. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III 19 marca 2013
13. Informacja o planowanych ocenach w klasach III do 27 marca 2013
14. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca-2 kwietnia 2013
15. Wystawianie ocen w klasach III 19 kwietnia 2013
16. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III 23 kwietnia 2013
17. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II 23 kwietnia 2013
18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III 26 kwietnia 2013
19. Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II 28 maja 2013
20. Informacja o planowanych ocenach w klasach I i II do 6 czerwca 2013
21. Wystawianie ocen w klasach I i II 21 czerwca 2013
22. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 25 czerwca 2013
23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 28 czerwca 2013
24. Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2013

 

Dodatkowe dni  wolne : 02.11.2012r., 02.05.2013r., 31.05.2013r., 08.05.2013r. 09.05.2013r.

 

Podstawa prawna – §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego