03.12 - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Szkolny konkurs wiedzy o USA

13 stycznia 2013

Etap I – 23 stycznia 2013r. – część pisemna

Test składający się z 50 pytań otwartych z dziedziny historii, polityki, literatury, kultury, sportu oraz geografii Stanów Zjednoczonych (szczegółowe zagadnienia u nauczycieli języka angielskiego) wyłoni 5 finalistów, którzy przejdą do etapu II

Etap II –18 lutego 2013r. – część ustna

prezentacja multimedialna na wybrany temat dotyczący USA

(tematy zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników części pisemnej,

tj. 24 stycznia 2013r.)

Prosimy o zgłoszenia do 18 stycznia 2013r.

Członkowie Rady Rodziców

11 stycznia 2013

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
Mariola Szklarek  – przewodnicząca

Edyta Nowacka  – zastępca przewodniczącego

Joanna Szymłowska-Mickiewicz – sekretarz

Jolanta Tracz  – skarbnik

Niemcy VI

11 stycznia 2013

Relacja uczestniczki

Już po raz trzeci młodzież z oleśnickiego I Liceum miała okazję wziąć udział w wymianie polsko- niemieckiej. Przyczyniła się do tego przede wszystkim współpraca naszego miasta ze znanym już nam Warendorfem- miejscowością położoną w zachodnich Niemczech. Oprócz partnerskich relacji tych jednostek potrzebne były też chęci uczestników, a przede wszystkim opiekunów, bez których zawarcie nowych znajomości nie doszłoby do skutku.

Więcej

Niemcy V

11 stycznia 2013

Oleśnica – Warendorf 06.06.2005 – 11.06.2005
Uczestnicy
Gymnasium Laurentianum Warendorf I Liceum Ogólnokształcące
Bieker, Georg
Bitting, Matthias
Dörholt, Bernd
Fromme, David
Hüdepohl, Jessica
Pawlowski, Laura
Rother, Bernd
Schlamann Ferdinand
Schmeier, Stephan
Schräder, Henning

Więcej

Niemcy IV

11 stycznia 2013

Uczniowie I LO odwiedzili Warendorf

Dziesięciu uczniów I LO wraz z nauczycielkami j. niemieckiego Katarzyną Niesobską-Łacny i Agnieszką Tekień gościło w ramach wymiany młodzieżowej w Warendorfie – partnerskim mieście Oleśnicy. Było to drugie spotkanie z młodzieżą niemiecką Gymnasium Laurentianum. Do pierwszego doszło na przełomie kwietnia i maja 2004r. w Oleśnicy. Rewizyta miała miejsce w ostatnim tygodniu września.

Więcej

Niemcy III

11 stycznia 2013

I spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej w Oleśnicy

I spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej w Oleśnicy
Już w marcu 2003r. nasze Liceum nawiązało kontakt z warendorfską szkołą i wyraziło chęć współpracy. Dzięki długotrwałym staraniom pani dyrektor Zofii Wypchło i nieocenionej pomocy ówczesnego wiceburmistrza pana Janusza Marszałka doszło do pierwszego- we wrześniu 2003r. – wstępnego spotkania przedstawicieli obu szkół . Wówczas ustalono, że głównym celem współpracy będzie stworzenie Jugendorchester (orkiestry młodzieżowej).

Więcej