24.01. - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Aktualności

Apel o pomoc dla Tomka

1 marca 2013

   Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku lub wpłatę dowolnej kwoty pieniędzy na rzecz ucznia naszej szkoły Tomka, który choruje na rzadką i ciężką chorobę Fabry’ego. Schorzenie to spowodowało u niego m.in. zaprzestanie pracy przewodu pokarmowego, dlatego chłopiec jest odżywiany pozajelitowo. Tomek bardzo cierpi na ból, który można uśmierzyć tylko specjalistycznymi, bardzo drogimi środkami farmakologicznymi. Tomek uczy się indywidualnie i pomimo choroby stara się normalnie żyć. Ma zamiar zdać maturę i studiować. Pieniądze na zakup leku są dla niego szansą na lepsze życie.

W imieniu własnym i Tomka dziękujemy za każde przekazanie 1% i/lub wpłatę.

Dyrekcja i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

Więcej

Od kilku tygodni I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy realizowało Projekt Edukacji Humanitarnej – BiznesKlasa UNICEF. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Polski Komitet Narodowy UNICEF oraz Starosta Oleśnicki p. Zbigniew Potyrała.

Więcej

Net Masters Cup

26 lutego 2013

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie – Net Masters Cup – etap szkolny
• 26 lutego 2013 •

Dnia 21 lutego 2013 r. na 3 godzinie lekcyjnej w sali 206 zostały przeprowadzone eliminacje szkolne do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie – Net Masters Cup.

Więcej

15 lutego 2013 roku odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Filmie, który przy wsparciu Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury został zorganizowany przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy: Agnieszkę Tekień i Aleksandra Radzyniaka. Nauczyciele I LO od kilku lat zajmują się edukacją filmową, prowadzą zajęcia w ramach szkolnego koła filmowego, organizują maratony filmowe i niestrudzenie próbują zaszczepić u uczniów miłość do kina.

Więcej

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy realizuje na terenie powiatu oleśnickiego projekt Edukacji Humanitarnej – BiznesKlasa UNICEF. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Polski Komitet Narodowy UNICEF oraz Zbigniew Potyrała Starosta Oleśnicki.

Więcej

Olimpiada

12 lutego 2013

12 stycznia 2013 roku w Jeleniej Górze odbyły się eliminacje okręgowe do XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Dominował temat: „Żywność tradycyjna i regionalna oraz kuchnie narodowe”. Mikołaj Pietras uczeń klasy IIA zajął wysokie 6. miejsce w klasyfikacji ogólnej, premiowane wyróżnieniem. Natomiast Monika Fryta uczennica klasy IIB znalazła się w drugiej dziesiątce laureatów. Opiekunami uczniów były panie Urszula Janicka i Urszula Rafalska. Jesteśmy dumni z osiągnięć uczniów i życzymy im dalszych sukcesów!

Dnia 24 stycznia 2013 r. na 3 godzinie lekcyjnej w sali 206 nauczyciele fizyki naszej szkoły- p. Jadwiga Parka i p. Jacek Kuśmierek – przeprowadzili I etap  Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego. 13 uczniów rozwiązało 11 zadań z fizyki i astronomii.

Więcej

Ferie 2013

24 stycznia 2013

Zapraszamy na zajęcia sportowe, które będą się odbywały w naszej szkole w czasie ferii.

Więcej

Dnia 22 stycznia 2013 r. na 5 godzinie lekcyjnej w sali 107 odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o USA. 11 uczniów pisało test składający się z 50 pytań otwartych dotyczących różnych aspektów historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych. Do etapu finałowego, który będzie miał miejsce 18 lutego zakwalifikowały się następujące osoby: Michał Krawiec (IIa), Kornelia Marcinek (IId), Grzegorz Religa (IIa), Julia Gawlik (Id) oraz Aleksandra Zapiór (Ia). Finaliści przygotują prezentację multimedialną pt. „My Dream American Journey” i zaprezentują ją przed komisją i przedstawicielami ambasady USA z Krakowa.

Więcej

1. Where did the first people who arrived in Alaska come from?

(from Asia)
2. What countries do the United States of America border?
(Canada and Mexico)
3. Who does the name “America” come from?
(an Italian businessman called Amerigo Vespucci, who sailed to South America between 1499 and 1502)
4. What were the people who arrived in Plymouth, Massachusetts in 1620 called?
(the “Pilgrims” or “Pilgrim Fathers”)
5. What was the name of the ship in which they sailed to America?
(Mayflower)
6. What is the name of the US flag?
(the Stars and Stripes, also Old Glory, the Star-Spangled Banner)
7. What is the name of the US national anthem?
(the Star-Spangled Banner, written in 1814 by Francis Scott Key; the US Congress officially made it the country’s national anthem in 1831)
8. What is the name of the imaginary person who represents the US and its government?
(Uncle Sam)
9. What is the name of a high rock cliff in the Black Hills of the US state of South Dakota, famous for the very large heads of four US presidents carved in the rock?
(Mount Rushmore)
10. What are the names of four presidents carved in the high rock cliff?
(George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt)
11. When and where was the first colony in America founded?
(in 1607 at Jamestown, Virginia)
12. When did the War of Revolution break out?
(1775)
13. What is the name of the capital city of the US?
(Washington, D.C.)
14. What is the US national symbol?
(the bald eagle)
15. What are the US administrative divisions and how many are there?
(there are 50 states and 1 district)
16. What are the US main political parties?
(Democratic Party, Green Party, Libertarian Party, Republican Party)
17. What does the US Congress consist of?
(the Senate and the House of Representatives)
18. What is the number of justices nominated by the president to the US Supreme Court?
(nine)
19. Who is the head of the US government?
(President Barack H. Obama)
20. When was the Declaration of Independence signed?
(4 July 1776, recognized by Great Britain in 1783)
21. Who wrote the Declaration of Independence?
(Thomas Jefferson)
22. When was the US Constitution written?
(17 September 1787, effective 4 March 1789)
23. What is the name of a large amusement park near Los Angeles, Florida?
(Disneyland)
24. What is the name of a large geyser in Yellowstone National Parks?
(Old Faithful)
25. Which city is located where the Mississippi meets the Missouri?
(St Louis)
26. What is the name of the longest river in the US?
(the Mississippi)
27. Where is the Golden Gate Bridge?
(in San Francisco)
28. What is the name of the first person to walk on the moon?
(Neil Armstrong)
29. What is the name of the highest building in America, which is in Chicago, Illinois?
(Sears Tower)
30. This used to be a prison on a rocky island in San Francisco Bay, in California.
(Alcatraz Prison)
31. What is the name of two large waterfalls on the border between Canada and the US?
(the Niagara Falls?)
32. What is the name of an area in northeastern Arizona and southeastern Utah with interesting rock formations?
(Monument Valley)
33. What is the name of a centre of computer industry in California?
(the Silicon Valley)
34. What is the name of a city in the Nevada desert famous for its casinos?
(Las Vegas)
35. What is the name of a town in Texas where NASA is based?
(Houston)
36. What is the name of the city famous for its film production?
(Hollywood)
37. What is the name of the highest mountain in the USA?
(Mount McKinley)
38. What is the name of a long range of high mountains which runs from Alaska through Canada down to Mexico?
(the Rocky Mountains)
39. What is the name of the river which forms a border between the US and Mexico?
(Rio Grande)
40. What is the name of the biggest American city?
(New York)
41. When do Americans celebrate Thanksgiving?
(on the fourth Thursday in November)
42. When do Americans celebrate Independence Day?
(4th July)
43. What is the name of an American clergyman who fought for civil rights for all people who celebrates his birthday on the third Monday in January?
(Martin Luther King, Jr.)
44. Whose birthday do Americans observe on the third Monday of February?
(George Washington’s)
45. The Unites States of America are the _______________ biggest country in the world.
(third)
46. What is the name of the leading US humorous writer of the 19th century, whose real name was Samuel Langhorne Clemens, the author of “The Adevntures of Tom Sawyer” and “The Adventures of Huckleberry Finn”?
(Mark Twain)
47. What is the name of the famous US inventor who invented the electric light bulb?
(Thomas Edison)
48. What is the name of the US producer of films and cartoons who created Mickey Mouse and Donald Duck?
(Walt Disney)
49. What is the name of the aircraft used by the President of the USA?
(Air Force One)
50. What is the name of the large headquarters for the US Department of Defense, attacked by terrorists on 11th September 2001?
(the Pentagon)

Przygotowała: Katarzyna Skorna