24.01. - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Aktualności

Dyrekcja szkoły

18 stycznia 2013

DYREKTOR
mgr Marzena Helińska
Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek 9:00 – 12:00

Wtorek 11:30 – 13:00

Czwartek 9:00 – 12:00

WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Niesobska-Łacny
Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 13:30
Środa 9:00 – 13:30
Czwartek 13:30 – 14:15
Piątek 10:30 – 11:30

Zasady zapytań przesyłanych drogą elektroniczną (e-mail) do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.

Zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

A jednak poezja !

VI Szkolny Konkurs Literacki rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział troje młodych autorów. Kacper Maliszkiewicz i Magdalena Surma zaprezentowali swoje opowiadania , Roksana Chirowska  – utwory poetyckie. Spośród tych propozycji najciekawsze okazały się literackie próby Roksany Chirowskiej, która – jak się okazało – przejawia nie tylko zdolności prozatorskie ( zwyciężyła  w konkursie na najlepszy dziennik z wakacji), ale pisze świetne wiersze. Co przykuwa uwagę, kiedy czyta się jej utwory?

Więcej

Redakcja

14 stycznia 2013

Autor strony:
Grzegorz Religa

Opiekun:
Tomasz Lorek

Webmasterzy 2012/2013
Andrzej Andrzejczuk
Bartłomiej Bieńczyk
Jakub Kłosowski

Webmasterzy 2009/2010- 2010/2011
Marek PochopieńGadu-Gadu6409289
Michał JanuszkiewiczGadu-Gadu9527643
Łukasz GumulińskiGadu-Gadu3373428

Redaktorzy 2005/2006
Administratorzy 2006/2008
Robert KmiećGadu-Gadu3047957
Kamil SzaustukGadu-Gadu930900

Webmasterzy 2005/2006
Grzegorz SzymczykiewiczGadu-Gadu4095755
Maciej WieczorekGadu-Gadu4506317

Webmasterzy 2004/2005
Rafał FrączykGadu-Gadu4995140
Grzegorz SzymczykiewiczGadu-Gadu4095755

Webmasterzy 2003/2004
Kuba WersGadu-Gadu1155863
Paweł TrojanowskiGadu-Gadu1216059

Webmasterzy 2002
Patryk RutkowskiGadu-Gadu993731
Marcin PietraszekGadu-Gadu1681592

Design 2004-2012
Bogusław Balawajder

Nasza szkoła posiada pracownie informatyczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt komputerowy znajdujący się w tych pracowniach jest wykorzystywany także do tworzenia niniejszej strony www.

Kalendarz szkolny

14 stycznia 2013

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2012
2. Rada Pedagogiczna 14 września 2012
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 18 września 2012
4. Konsultacje z rodzicami uczniów wszystkich klas 23 października 2012
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I , II i III 27 listopada 2012
6. Informacja o planowanych ocenach w klasach I, II i III 2 stycznia 2013
7. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2012
8. Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I, II i III 18 stycznia 2013
9. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I, II i III i wywiadówka 22 stycznia 2013
10. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2013
11. Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II 19 marca 2013
12. Spotkanie z rodzicami uczniów klas III 19 marca 2013
13. Informacja o planowanych ocenach w klasach III do 27 marca 2013
14. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca-2 kwietnia 2013
15. Wystawianie ocen w klasach III 19 kwietnia 2013
16. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III 23 kwietnia 2013
17. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II 23 kwietnia 2013
18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach III 26 kwietnia 2013
19. Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II 28 maja 2013
20. Informacja o planowanych ocenach w klasach I i II do 6 czerwca 2013
21. Wystawianie ocen w klasach I i II 21 czerwca 2013
22. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 25 czerwca 2013
23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 28 czerwca 2013
24. Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2013

 

Dodatkowe dni  wolne : 02.11.2012r., 02.05.2013r., 31.05.2013r., 08.05.2013r. 09.05.2013r.

 

Podstawa prawna – §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego

 

Szkolny konkurs wiedzy o USA

13 stycznia 2013

Etap I – 23 stycznia 2013r. – część pisemna

Test składający się z 50 pytań otwartych z dziedziny historii, polityki, literatury, kultury, sportu oraz geografii Stanów Zjednoczonych (szczegółowe zagadnienia u nauczycieli języka angielskiego) wyłoni 5 finalistów, którzy przejdą do etapu II

Etap II –18 lutego 2013r. – część ustna

prezentacja multimedialna na wybrany temat dotyczący USA

(tematy zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników części pisemnej,

tj. 24 stycznia 2013r.)

Prosimy o zgłoszenia do 18 stycznia 2013r.

Członkowie Rady Rodziców

11 stycznia 2013

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
Mariola Szklarek  – przewodnicząca

Edyta Nowacka  – zastępca przewodniczącego

Joanna Szymłowska-Mickiewicz – sekretarz

Jolanta Tracz  – skarbnik