03.12 - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Kontakt

7 stycznia 2013

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 4
56-400 Oleśnica
tel/fax:
(71) 314-32-80
e-mail:
lo1@olesnica.pl

Zasady zapytań e-mail

Jarmark Staropolski

2 stycznia 2013

Dnia 21.12.2012 r. w naszej szkole odbył się XI Jarmark Staropolski. Uczestniczyło w nim 11 klas, Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Przedsiębiorczości. Pieniądze zebrane z „wpisowego” zostały przekazane – zgodnie z życzeniem uczniów – ich choremu koledze Tomkowi. Stoiska obfitowały w domowe wypieki, pierogi i tosty. Nie zabrakło ozdób świątecznych, kartek i oczywiście tańca belgijskiego. Organizatorkami jarmarku były p. Karina Przybyła i p. Małgorzata Dąbrówka-Poszwa.

Więcej

Konferencja w Świdnicy

2 stycznia 2013

W dniu 20 grudnia 2012 roku uczniowie naszej szkoły, tj. Katarzyna Ostrowska i Marcin Grabowski (3d) pod opieką dr Anetty Grzesik- Robak uczestniczyli w konferencji pt. „ Prawa dziecka- od wolności do odpowiedzialności”, która odbyła się w Świdnicy. Gościem honorowym był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Kasia i Marcin mieli okazję spotkać się po raz kolejny z Anną Marią Wesołowską, a także z Dorotą Zawadzką (telewizyjną Nianią), Henryką Krzywonos, zasłużoną działaczką opozycyjną w czasie PRL.

Więcej

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
Ocena zachowania uwzględnia : funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: ocenę zajęć edukacyjnych, promocję lub ukończenie szkoły.
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i uwzględnia samoocenę ucznia.

Wzorowe
1. Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – bez godzin nieusprawiedliwionych.
2. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
3. Przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Przejawia inicjatywę w pracy na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.
8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny, opanowany.
10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
11. Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
12. Troszczy się o mienie społeczne, powstrzymuje innych przed niszczeniem.
13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
14. Stanowi dla innych pozytywny wzór do naśladowania.
15. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Bardzo dobre
1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
2. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych.
3. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Angażuje się w pracę na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.
8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.
10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
11. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
12. Troszczy się o mienie społeczne.
13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
14. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Dobre
1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
2. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych.
3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
7. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.
8. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.
9. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
10. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.
11. Troszczy się o mienie społeczne.
12. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.
13. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Poprawne
1. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych.
2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
3. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.
4. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły;
5. Zachowuje się poprawnie w szkole i otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.
6. Życzliwy i opanowany, z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.
7. Stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów.
8. Szanuje mienie społeczne.
9. Posiada nawyki higieny osobistej.
10. Nie ulega nałogom.
11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

Nieodpowiednie
1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 13 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.
2. Nie współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji, czasami przeszkadza podczas zajęć lekcyjnych.
3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.
5. Lekceważy inne osoby.
6. Ulega nałogom.
7. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów.
8. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.
9. Każdy z wyżej wymienionych kryteriów może wpłynąć na wystawienie oceny nieodpowiedniej.

Naganne
1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.
2. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji co jest wielokrotnie udokumentowane naganną oceną cząstkową w dzienniku lekcyjnym.
3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.
4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.
5. Zachowuje się agresywnie wobec rówieśników, osób starszych i młodszych.
6. Przejawia lekceważący stosunek wobec innych, stosuje wobec nich przemoc.
7. Ulega nałogom.
8. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów..
9. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.
10. Przynależy do grup przestępczych, co potwierdzają informacje z zewnątrz: Sąd, Policja.
11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

W dniu 19 grudnia 2012 roku w auli Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się konferencja „Prawa dziecka a aktywność obywatelska”, zorganizowana przez oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, przy współpracy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy. Tematem wydarzenia były prawa dzieci, ich znajomość i przestrzeganie oraz osoba Janusza Korczaka. Patronat na tym wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz starosta Zbigniew Potyrała.

Więcej

Z językiem za pan brat

21 grudnia 2012

Jak napisać: „ w cudzysłowiu” czy „ w cudzysłowie”, „ ten strudel” czy „ ta strudla”, „ o tej statule” czy „ o tej statui”, „ z Jabłonny” czy „ z Jabłonnej”? Oni to wiedzą.
Właśnie zakończył się I etap IX Ogólnopolskiego Konkursu „ Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz V Ogólnopolskiego Konkursu „ Z ortografią na co dzień”. Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie : Dagmara Noworycka (IIIc), Michał Pawelec(IIIe), Jędrzej Rybak (IIIc), Sylwia Stala (IIIc), Wioletta Piotrowicz (IIIe) – poprawna polszczyzna, Sebastian Kisiel (Ic), Wioletta Piotrowicz (IIIe) – ortografia.

Więcej

W nocy z piątku na sobotę (14/15 grudnia 2012) w naszej szkole odbyła się IV edycja szolnego maratonu filmowego pod hasłem: „W peerelowskich dekoracjach”. Celem filmowego pokazu było przybliżenie czasów stalinowskich oraz okresu tzw. realnego socjalizmu. Tej nocy obejrzeliśmy:
CZŁOWIEKA Z MARMURU (1976 r.) w reż. Andrzeja Wajdy
REWERS (2009 r.) w reż. Borysa Lankosza
DOM ZŁY (2009 r.) w reż. Wojtka Smarzowskiego
CO MI ZROBISZ, JAK MNIE ZŁAPIESZ (1978 r.) w reż. Stanisława Barei
…PORTRET WŁASNY (1987 r.) w reż. Jacka Skalskiego

Sukces naszej uczennicy

14 grudnia 2012

Dnia 5 grudnia 2012 r. w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody dla laureatów VIII edycji Dolnośląskiego Konkursu Literackiego „MY POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY” o laur ZŁOTEGO PIÓRA. Ze 173 nadesłanych prac jury wyłoniło najlepsze – ich autorom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe, zaś każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzymał dyplom. Wśród wyróżnionych za bogactwo myśli, wrażliwość emocjonalną i estetyczną znalazła się
praca, której autorką jest uczennica klasy I c naszego liceum – Magdalena Wolak (opiekun mgr Hanna Janeczko).

Konkurs fizyczny

12 grudnia 2012

Dnia 10 grudnia 2012r. odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów „Fascynująca Fizyka” pod patronatem Starosty Oleśnickiego i Burmistrza Miasta Oleśnicy. <–{gallery_id=11}–>