W związku z inauguracją współpracy Politechniki Wrocławskiej z I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic Prorektor ds. Nauczania PWr skierował do Marzeny Helińskiej dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego list, w którym pogratulował szkole wysokiego poziomu przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych na przestrzeni ostatnich lat. Podkreślił, że w roku szkolnym 2018/2019 49 uczniów I LO podjęło naukę na Politechnice, co stanowi 37 % absolwentów Liceum. Średni wskaźnik rekrutacyjny, jaki osiągnęli świadczy o ich świetnym przygotowaniu do podjęcia studiów wyższych.

Najlepszym maturzystom, w tym Olimpijczykom, zaproponował udział w specjalnym programie stypendialnym „ Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”,  w ramach którego uczeń może uzyskać: stypendium Rektora, miejsce w domu studenckim oraz opiekę tutora.

Jest to ogromna szansa dla uczniów Jedynki, ponieważ Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, która kształci kadry inżynierskie na najwyższym poziomie.