E-szkołaNOWE_NSS_logoUMWD_UE_kolor_nazwa

„Dolnośląska e-szkoła”

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu „Dolnośląska e-szkoła”.
Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W ramach projektu szkoła otrzymała:
a) pracownię interaktywną max, która składa się z: (zainstalowana w sali 204):
– tablicy interaktywnej,
– projektora krótkiej projekcji,
– podstawy jezdnej do tablicy interaktywnej wraz z systemem mocowania projektora,
– systemu szybkiej odpowiedzi,
– komputera przenośnego,
– bezprzewodowego tabletu graficznego,
– wizualizera.

b) pracownię komputerową (zainstalowana w sali 207) standard max, która składa się z:
– 14 komputerów przenośnych,
– szafy mobilnej do przechowywania komputerów przenośnych,
– urządzenia sieci bezprzewodowej.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach wyrównawczych i w zajęciach dla uczniów zdolnych z przedmiotów informatycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz w wyjazdach do Multicentrum i w innych wycieczkach dydaktycznych. Odbywały się też zajęcia sportowe.

Obecnie nasi uczniowie korzystają z platformy FRONTER, na której zamieszczają swoje dokumenty oraz wchodzą przez nią do E– DZIENNIKA.

Koordynator projektu E – szkoła – Paweł Weliczko

NOWE_NSS_logoUMWD_UE_kolor_nazwa