„Naukowe poznawanie świata- program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”Uczniowie klas trzecich o profilu biologiczno-chemicznym wzięli udział w projekcie realizowanym przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Naukowe poznawanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach programu „Trzecia Misja Uczelni” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie w dniach od 27.09.2021 do 01.10.2021 brali udział w obozie naukowo-kulturalnym. Szeroki wachlarz przygotowanych zajęć umożliwił pracę w profesjonalnych laboratoriach ze wspaniałą kadrą naukową uczelni. Samodzielne przeprowadzenie obserwacji czy też doświadczeń biologicznych umożliwiło efektywne zapamiętywanie oraz kojarzenie wielu procesów i zależności biologicznych w świecie roślin i zwierząt. Dzięki zajęciom uczniowie poznali techniki wykonywania badań z dziedziny biologii molekularnej oraz biochemii i histologii.

Popołudniami i wieczorami brali udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, kino, gra miejska, rejs statkiem po Odrze, przejazd zabytkowym tramwajem nocą po Wrocławiu).

Mimo napiętego programu uczniowie wykazywali duże zainteresowanie w trakcie zajęć i warsztatów. Nie tracili dobrego humoru i okazywali sobie nawzajem dużo życzliwości.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w projekcie pomysłodawcy, kierownikowi i organizatorowi dr Józefowi Krawczykowi, a  także wszystkim zaangażowanym w wydarzenie osobom.

Opiekunkami młodzieży były p. Urszula Janicka i p. Karina Przybyła – nauczycielki I LO w Oleśnicy.

Autorką zdjęć jest p. Karina Przybyła

Prace naukowe uczniów:

Bioróżnorodność autorstwa Gosi Mazur, Oliwii Chrupcały, Emilii Węgrzyn i Weroniki Wolak z klasy IIIB.

Jak ocenić wiek i płeć człowieka na podstawie kości autorstwa Hanny Piechowiak, Julii Jednoróg, Martyny Rożdżeńskiej i Aleksandry Wolko z klasy IIIB.

Co na temat GMO wiemy my licealiści, a co nasi rodzice? autorstwa Darii Cenin, Mai Chlebowskiej, Magdaleny Gorzkiewicz i Bartosza Hołodiuka z klasy IIIB.

Rośliny mięsożerne. Ich różnorodność i warunki występowania autorstwa Jagody Słomian, Katarzyny Głąbiak, Natalii Kwieciasz i Piotra Jopka z klasy IIIB.

Ekoobywatel – ocena stanu lokalnego środowiska z wykorzystaniem bioindykatorów autorstwa Zuzanny Czarkowskiej, Zofii Głąbiak, Aleksandry Gurbierz i Miłosza Żurawskiego z klasy IIIF.

Rośliny w naszej kuchni. Czy wiemy co jemy? oraz Atlas roślin użytkowych autorstwa: Wiktorii Skiby, Sebastiana Skowrońskiego, Huberta Stróżyka i Igora Misiaszka z klasy IIIB.

Świadomość ewolucyjna w mojej okolicy: poziom, perspektywy i sugerowane rozwiązania autorstwa Alicji Chynek, Jakuba Kurzawy, Gabrieli Bober i Szymona Kamińskiego z klasy IIIB.

Wpływ chlorku sodu na tempo fermentacji drożdży piekarniczych autorstwa Antoniny Garwolińskiej, Wiktorii Góry, Julii Machockiej i Karoliny Komolko z klasy IIIB.

Galeria