Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących  w Oleśnicy – termin realizacji projektu II 2017- X 2018Celem  projektu  jest:

 • podniesienie kompetencji  kluczowych  i  ukształtowanie  właściwych  postaw niezbędnych  na  rynku  pracy  138  uczniów  i  344  uczennic  I  Liceum  Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
 • podniesienie potencjału szkół poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych oraz sprzęt TIK
 • wzrost kompetencji 13 nauczycieli i 47 nauczycielek w zakresie TIK i nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w sposób oparty o badania, eksperyment i logiczne myślenie oraz pozostałych przedmiotów w sposób stymulujący kreatywność i innowacyjność uczniów.

Termin realizacji:

 • klasy pierwsze od II 2017 do X 2018
 • klasy drugie od II 2017 do IV 2018
 • obowiązkowe zajęcia dla wszystkich grup w pierwszym tygodniu ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  

Działania projektowe zogniskują się na rozwoju kompetencji z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych oraz przekrojowych – związanych z umiejętnością pracy zespołowej, innowacyjności i kreatywności. W I LO zostaną kompleksowo wyposażone pracownie biologiczna – sala 205 i pracownia chemiczna- sala 12.

 • Koło biologów, chemików, matematyków i fizyków – 90 h  w tym 18 h na platformie
 • Klub olimpijczyków z matematyki, chemii, fizyki i biologii- 48 h zajęć z pracownikami uczelni wyższych w szkole, 48 h na platformie
 • Warsztaty programowania -90 h
 • Warsztaty technik multimedialnych – 45 h
 • Koło języka angielskiego – 60 h
 • Konwersacje z języka angielskiego – 60 h
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 52 h-34h
 • Warsztaty bezpieczeństwo w sieci – 8 h

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Deklaracja uczestnictwa

Partnerem w projekcie jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Optima: www.optima.opole.pl