Radio Julek22 grudnia 2023 r. w I LO w Oleśnicy ruszył szkolny radiowęzeł. Radio Julek nie powstałoby, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Szczególne podziękowania należą się rodzicom: p. Przemysławowi Plaskocie, p. Jarosławowi Mużyło-Kuryłowiczowi i p. Marianowi Perdkowi oraz uczniom: Kamilowi Plaskocie, Amelii Mużyło-Kuryłowicz, którzy ciężko pracowali, aby muzyka i wiadomości ze świata sztuki, sportu, polityki i nauki a także szkolne ploteczki  umilały nam przerwy między lekcjami.

Bardzo dziękujemy również naszej wspaniałej Radzie Rodziców oraz panu Jarosławowi Mużłyło którzy sfinansowała niezbędny sprzęt. Wielkie brawa należą się Samorządowi Uczniowskiemu za zorganizowanie Dnia Kawy. Dochód ze sprzedaży ciast – 1049,10 zł przeznaczony został w całości na radiowęzeł.

Osoby tworzące Radio Julek:
Kamil Plaskota – projekt, nadzór merytoryczny i techniczny,
Igor Żak – nadzór techniczny,
Kasia Pawelczyk i Karolina Prymas – wiadomości szkolne,
Wiktor Leszczyński i Dawid Chmielewski – wiadomości sportowe,
Mikołaj Putz i Aleksander Zawadzki – wiadomości społeczno-prawne,
Amelia Mużyło-Kuryłowicz i Julia Bieńkowska – program muzyczny,
Julia Koszela i Oliwia Borkowska – program filmowy,
Hania Rejak i Maciej Batog – naukowy piątek.