Drodzy Absolwenci,

informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości  odbędzie się dnia  5 lipca  2021 r. (poniedziałek )  w godz. 10::00 -12: 00 według harmonogramu: 

klasa sala nauczyciel
3 a 102 Aleksander Radzyniak
3 b

 

205 Ewa Świerczyńska
3 c

absolwenci  poprzednich lat 

201 Małgorzata Dąbrówka – Poszwa

 

Świadectwa dojrzałości wydawane będą w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta oraz dezynfekcja dłoni. Absolwenci oczekują na wydanie świadectwa przed wyznaczoną salą  z zachowaniem dystansu społecznego. W sali może przebywać tylko 1 absolwent.  Proszę o przyniesienie długopisów.

Wydawanie świadectw dojrzałości absolwentom z lat ubiegłych odbywać się będzie po okazaniu dowodu tożsamości.

W przypadku braku możliwości osobistego  odebrania świadectwa dojrzałości, świadectwo może odebrać osoba upoważniona przez absolwenta  na piśmie. Druk znajduje się na stronie szkoły w zakładce: Dla ucznia/egzamin maturalny.

Od 6 lipca  2021 r. świadectwa dojrzałości  odbierać można w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.