Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022  odbędzie się 1 września 2021 r. w sali gimnastycznej, według następującego harmonogramu:

Klasy I – godz. 9.00

Klasy II – godz. 10.30

Klasy III (po SP) – godz. 11.30

Klasy III  (po Gim) – godz. 12.30

Nagrody Słowaka dla absolwentów zostaną wręczone w trakcie apelu o godz. 9.00.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  odbędzie się  w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta,  dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę gimnastyczną oraz zachowanie dystansu społecznego. Klasy spotykają się z wychowawcą przed wejściem do szkoły od strony boiska 15 minut przed planowaną godziną uroczystości.

Po apelu wraz z wychowawcą  uczniowie udadzą się do wyznaczonych sal w celu zapoznania się z Procedurą organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy od 1 września 2021r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  w czasie zagrożenia epidemicznego.

Prosimy wszystkich uczniów o przyniesienie przyborów do pisania.

Po spotkaniu z wychowawcą  uczniowie klas pierwszych napiszą test startu z języków obcych.