Słowaki przyznane!

25 czerwca 2021

Przyznawana co roku Nagroda Słowaka jest wyrazem uznania dla sukcesów naszych uczniów w różnych dziedzinach. Mimo nauczania zdalnego trwającego niemal cały rok szkolny  uczniowie rozwijali swoje pasje, sprawdzali swoją wiedzę w konkursach i olimpiadach, angażowali się społecznie, czy realizowali w działaniach wolontariackich.  To prawdziwi pasjonaci!

Sukcesy i poświęcenie uczniów godne są wyróżnienia jakim niewątpliwie jest  Nagroda Słowaka.

Kapituła  wyłoniła następujących zwycięzców w  poszczególnych kategoriach:

  1. W kategorii: Humanista – Piotr Janik, klasa III A

Piotr uzyskał IV miejsce w finale VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w eliminacjach regionalnych olimpiady uczeń zajął I miejsce w województwie dolnośląskim. Piotr reprezentował szkołę w konkursach historycznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy uzyskując tytuł laureata m.in. konkursu „O Polskę niepodległą. Opozycja demokratyczna w Polsce w latach 1956-1989”.

  1. W kategorii: Przyrodnik – Maja Pluta, klasa I B

Maja jest finalistką XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest również wzorową uczennicą, zarówno pod względem wychowawczym, jak i naukowym. Wykazuje  wszechstronną wiedzę nie tylko na przedmiotach przyrodniczych, ale i humanistycznych. Przejawia także szczególną inicjatywę na rzecz klasy – pełni w niej funkcję skarbnika, ale również stara się organizować życie klasowe tak, aby zadbać o dobre stosunki między swoimi kolegami i koleżankami. Stanowi dla innych wzór otwartości, tolerancji i odpowiedzialności.

  1. W kategorii: Klasa – klasa I C, wychowawca p. Anetta Grzesik-Robak  oraz klasa I D, wychowawca p. Katarzyna Śliwińska

Uczniowie tej klasy angażowali się we wszystkie akcje charytatywne przeprowadzone na terenie szkoły. Uczennice Julia Rozdolska, Sara Palica i Julia Szeliga uczestniczyły w projekcie „Młodzi w akcji”, której efektem jest nawiązanie współpracy ze szkołą w Bezdanach na Litwie.  Kornelia Holak dostała się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej. Ponadto skomponowała i napisała tekst piosenki zapraszającej uczniów do powrotu do szkoły po nauczaniu zdalnym.

Klasa I C przez cały rok szkolny wykazała się wzorowym zachowaniem wobec siebie jako zespołu klasowego, jak i wobec nauczycieli i pracowników szkoły. Jest to klasa niezwykle zintegrowana, spójna. Uczniowie chętnie sobie pomagają, dopingują się, wykazują się wzajemną empatią, nie ma wśród nich zazdrości i niezdrowej rywalizacji. Potrafią znaleźć porozumienie w sprawach, które dotyczą ich jako klasy oraz jeśli dotyczą każdego ucznia z osobna. Pamiętają o ważnych wydarzeniach w szkole i wyraźnie to akcentują.

Klasa ID  wzięła udział w konkursie Samorządu Uczniowskiego „Julek na TikToku” i uzyskała w nim wyróżnienie. Ponadto uczniowie zaangażowali się w promocję szkoły nagrywając film promujący kierunek matematyczno-geograficzny w naszej szkole. Przedstawiciele klasy reprezentowali klasę i szkołę w różnych konkursach, np.: w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, Szkolnym Konkursie Szachowym oraz konkursach sportowych, artystycznych i geograficznych. Klasa Id to zespół niezwykłych osobowości, gdzie każdy z uczniów jest inny i wnosi w życie klasy coś cennego. Mamy tu sportowców, artystów, miłośników literatury, czynnych wolontariuszy. Klasa potrafi w błyskawicznym tempie zorganizować i przeprowadzić zlecone im zadania, akcje charytatywne czy konkursy. Są klasą zgraną, zżytą, wspierającą się w każdej sytuacji, gdzie każdy może liczyć na pomoc innych.

  1. W kategorii: Wolontariusz – Karolina Prymas, klasa I D

Karolina wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w życie Twardogórskiego Stowarzyszenia „Mam Pomysł”. Głównymi celami stowarzyszenia jest integracja międzypokoleniowa, promowanie świadomości narodowej, pomoc charytatywna, ochrona środowiska oraz promocja miast Dolnego Śląska, w szczególności miasta i gminy Twardogóra oraz powiatu oleśnickiego. Karolina jest czynnym wolontariuszem wielu akcji charytatywnych. Była wolontariuszką podczas pięciu ostatnich zbiórek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pełni również funkcję przewodniczącej klasy ID, która pod jej kierunkiem angażowała się we wszystkie działania charytatywne organizowane przez szkołę. Jest uczennicą koleżeńską, pomocną i bardzo zaangażowaną w życie klasy i szkoły.

  1. W kategorii: Fizyk – Jakub Dryka, klasa III A

Jakub jest zwycięzcą XVII edycji Ogólnopolskiego Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2021 organizowanego przez X LO we Wrocławiu wspólnie z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Został również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej w Gliwicach w edycji 2021 w dziedzinie fizyka oraz zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z fizyki „Lwiątko” organizowanym przez Fundację Akademia Młodych Fizyków.

  1. W kategorii: Historyk – Jakub Kurzawa, klasa II B

Jakub jest finalistą XLVII Olimpiady Historycznej oraz laureatem etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Jest uczniem wszechstronnym, a jego maksyma to Historia vitae magistra est (Historia nauczycielka życia). W murach I LO zaczął pisać swoją własną historię, która jest wyrażeniem jego pasji i zainteresowań. Poza pasjami naukowymi Jakub przejawia dużą niezależność i niekonwencjonalność w myśleniu i wyrażaniu osądów. Jest osoba o wysokiej kulturze osobistej. Chętnie uczestniczy w działaniach i przedsięwzięciach klasy, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły. Zawsze zdyscyplinowany i odpowiedzialny za powierzone obowiązki jest wzorem godnym naśladowania.

  1. W kategorii: Sportowiec – Hanna Dziki, klasa 2a

 Hanna zajęła I miejsce drużynowo w kategorii Juniorek w XVII Pucharze Polski w Kumite Drużynowym Mazovia Karate Cup oraz III miejsce drużynowo w kategorii Kumite Drużynowe Kobiet w XXXI Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym. Jest uczennicą zawsze przygotowana do lekcji, chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w każdych zajęciach sportowych. Często reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uzyskując wysokie wyniki na zawodach szkolnych i klubowych.

  1. W kategorii: Samorządowiec – Maria Jaworska, Maja Reda, Maciej Łacny          z klasy IIIC

Tej trójki nie trzeba nikomu przedstawiać, przez trzy lata uczęszczania do naszej szkoły zapisali się na kartach jej historii niezwykłym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Nie sposób wymienić wszystkich podejmowanych przez nich działań, oto te najważniejsze:

W roku szkolnym 2020/2021 Marysia pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Dzięki jej działaniom SU autentycznie wpływa na życie szkoły, organizuje je i propaguje prospołeczne postawy. Działając w Samorządzie Uczniowskim Marysia czuje się zobligowana do ciągłego samokształcenia dlatego brała udział m.in. w Akademii Samorządu – programie dla młodych osób zainteresowanych tematyką samorządu oraz działań społecznych, Akademii Samorządów Uczniowskich gdzie mogła przeprowadzić konsultacje z innymi samorządami. Brała również udział w programie Flex – jest to wymiana organizowana dla 40 uczniów szkół ponadpodstawowych przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Ponadto udzielała się w programie Jest Liderką, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w Senacie gdzie brała udział w kilku powiedzianych komisji, która zajmowała się zmianą artykułu dotyczącego Młodzieżowych Rad oraz Młodzieżowych Sejmików Województwa. Marysia jest również wolontariuszką Szlachetnej Paczki oraz aktywnie działa w ZHP.

 

Maja była w tym roku wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, od początku roku kalendarzowego jest członkiem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, współzałożyła Szkołę 2.0 (fundacja na rzecz rozwoju edukacji).. Włącza się i współorganizuje działania Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, którą zawsze chętnie reprezentuje w społeczności lokalnej. Maja jest uczennicą, która rozumie, że samorządność to postawa obywatelska wymagająca aktywności  i niesienia mądrej pomocy potrzebującym, stąd jej udział w wolontariacie (Szlachetna Paczka) oraz aktywność harcerska.

Maciej od 2018 pełni obowiązki przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Pod jego kierunkiem przygotowywane były i prowadzone sesje MRM w formie stacjonarnej i online. MRM aktywnie współpracowała z dyrektorami oleśnickich szkół w zakresie samorządności wśród uczniów. Organizowane były dyżury radnych oraz posiedzenia komisji w oleśnickich szkołach. Maciej reprezentował MRM w powiatowych i miejskich uroczystościach państwowych oraz akcjach promocyjnych adresowanych do mieszkańców. Współpracował przy organizacji panelu dyskusyjnego dla młodzieży z udziałem władz miasta i powiatu „Młodzież i jej opinia na temat oferty kulturalnej dla młodzieży w Oleśnicy”, brała udział w pracach zespołu konsultującego strategię promocji Oleśnicy, koordynowała działania ekologiczne MRM tj. Wigilia bez plastiku. W ramach MRM zajmował się również pisaniem petycji do władz miasta w/s ochrony Dębu Dragonów i ustanowienia go pomnikiem przyrody oraz organizacją obchodów 10-lecia działalności MRM. Zawsze chętnie współpracował z Samorządem Uczniowskim ILO

  1. W kategorii: Artysta – Marcelina Kobiela, klasa II D

Marcelina to uczennica, którą cechuje odpowiedzialność, sumienność w pełnieniu obowiązków, aktywność i wysoka kultura osobista. Jest osobą  bardzo kreatywną, chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. Jest laureatką wielu konkursów: zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. Została również finalistką Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „Your Song”. Wraz z zespołem Pink Ritual wydała też utwór muzyczny na platformie YouTube, a w ramach projektu „Wasza Scena Muzyczna” uzyskała wyróżnienie. Ponadto brała udział w konkursach recytatorskich:  Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Romantycznie”, za który otrzymała wyróżnienie oraz w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Wędrówki Szlakiem Wartości”, w którym zajęła II miejsce

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!