Biologia

PSO i wymagania edukacyjne:

Biologia_PSO_2021_2022_liceum 3-letnie

Biologia_PSO_2021_2022_liceum 4-letnie

Biologia_ wymagania edukacyjne_klasa_3 -zakres-rozszerzony_liceum 3-letnie

Biologia_wymagania edukacyjne_klasa_1_zakres podstawowy_ liceum 4-letnie

Biologia_wymagania edukacyjne_klasa_1_zakres rozszerzony_liceum 4-letnie

Biologia_wymagania edukacyjne_klasa_2_zakres podstawowy_liceum 4-letnie

Biologia_wymagania edukacyjne_klasa_2_zakres-rozszerzony_liceum 4-letnie


Olimpiady biologiczne w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa olimpiady Organizator Etap I Etap II Etap III
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Liga Ochrony Przyrody 10/01/2022 16/04/2022 03-05/06/2022
Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w Krakowie 09/10/2021 22/01/2022 22-24/04/2022
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie II dekada października 2021 03/12/2021 17-19/04/2022
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Żywności Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 22/10/2021 26/11/2021 31/03-01/04/2022