Stypendystami Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022 zostali Robert Boral z klasy IIIE oraz Kajetan Darczuk z klasy IIA. W roku szkolnym 2020/2021 Robert Boral uzyskał  średnią ocen 5,38, a Kajetan Darczuk 5,6.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!