W tym roku szkolnym po raz drugi został ogłoszony ogólnopolski konkurs  historyczny „Katyń 2021”, którego organizatorem jest  Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej IPN. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy na jeden z trzech wybranych tematów:

  • kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim – w formie audycji radiowej,
  • kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś – w formie prezentacji multimedialnej,
  • represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej – w formie referatu.

Michał zdecydował się na referat, który zatytułował „My…Dzieci katyńskie”. Miło nam zakomunikować, że praca Michała uzyskała drugie miejsce. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na konferencję młodych historyków, która odbyła się 10 listopada w Muzeum Katyńskim w Warszawie.  Wziął w niej udział także Michał, który zaprezentował swój referat i odebrał zasłużoną nagrodę. Opiekunem pracy była dr Anetta Grzesik- Robak. Serdecznie gratulujemy!

Galeria

A.G.R.