Sukces naszej uczennicy

14 grudnia 2012

Dnia 5 grudnia 2012 r. w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody dla laureatów VIII edycji Dolnośląskiego Konkursu Literackiego „MY POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY” o laur ZŁOTEGO PIÓRA. Ze 173 nadesłanych prac jury wyłoniło najlepsze – ich autorom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe, zaś każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzymał dyplom. Wśród wyróżnionych za bogactwo myśli, wrażliwość emocjonalną i estetyczną znalazła się
praca, której autorką jest uczennica klasy I c naszego liceum – Magdalena Wolak (opiekun mgr Hanna Janeczko).