Jest wiele powodów, dla których warto starać się o przyjęcie do naszej szkoły. Oto niektóre z nich.

Po pierwsze – nasze liceum jest szkołą,  która chce i lubi się zmieniać, by sprostać wyzwaniom współczesności – skutecznie uczyć i mądrze wychowywać. Wieloletnie doświadczenie oraz wyczulenie na to, co nowoczesne, przekłada się na edukacyjny sukces. Potwierdzają go osiągnięcia uczniów – wysokie wyniki egzaminów maturalnych, sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, studia naszych absolwentów na wymarzonych uczelniach i kierunkach. Miernikiem tego sukcesu są również prestiżowe nagrody, jak np. przyznanie szkole Srebrnej Tarczy w ogólnopolskim rankingu szkół średnich, czy zdobycie statusu Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021 rOgólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 r.

Po drugie – nasze liceum  to  „marka”, znak najwyższej jakości. Doceniają nas kolejne pokolenia mieszkańców Oleśnicy  i regionu. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie kształceniem w szkole wynikające z przekonania, że nauka w niej  to „inwestycja”, która na pewno się opłaci. Naszym celem jest bowiem rozbudzenie ciekawości  poznawczej, wielokierunkowy rozwój ucznia, umożliwiające w konsekwencji  studia i pracę zgodną z zainteresowaniami.

Po trzecie – wychodzimy  z założenia, że  „kto stoi w miejscu, ten się cofa”, dlatego staramy się każdego roku dostosować naszą ofertę edukacyjną do potrzeb absolwentów szkół. Uważnie sondujemy pragnienia i pasje uczniów, by trafiać z naszymi projektami w ich oczekiwania. Jesteśmy pewni, że tegoroczne propozycje znajdą uznanie.

Po czwarte – angażujemy do stałej  współpracy różne instytucje edukacyjne, którym „na sercu leży” jakość kształcenia. Od kilku lat ILO współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem SWPS, Uniwersytetem Ekonomicznym. Od 26 czerwca 2018 roku patronat nad nami objęła Politechnika Wrocławska. Ta strategia pozyskiwania partnerów naukowych, umiejętność sprawnego, efektywnego współdziałania leży u podstaw naszego sukcesu. Albert Einstein, zastanawiając się  nad sensem edukacji, stwierdził:  „Nauka w  szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. My podobnie postrzegamy ideę kształcenia. Odbywające się w ramach szeroko zakrojonej współpracy zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, gdzie wiedza teoretyczna łączy się z praktyką i działaniem, starają się realizować zarysowany w wypowiedzi uczonego wzorzec.

Po piąte – lekcje odbywające się na wyższych uczelniach  są różnorodne i ściśle powiązane z profilami, umożliwiają rozwój i pogłębianie zainteresowań. Na przykład uczniowie uczęszczający do klas matematyczno-fizycznych biorą udział w zajęciach z programowania i robotyki, uczą się programowania w językach wysokiego poziomu, uczestniczą w ćwiczeniach laboratoryjnych z fizyki, biorą udział w szkoleniach organizowanych przez firmę NOKIA. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych podczas lekcji wyjazdowych w ramach ćwiczeń prowadzonych przez pracowników naukowych realizują tematy z zakresu chemii i biologii. Uczniowie klas humanistycznych uczestniczą w Akademii Młodego Prawnika, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, biorą udział w warsztatach z psychologii i komunikacji społecznej. Uczniowie klas matematyczno-geograficznych uczestniczą w warsztatach z geoinformatyki, gospodarki przestrzennej i geodezji, biorą udział w warsztatach z ekonomii, marketingu i psychologii zarządzania.

Po szóste – stawiamy mocno na gruntowną naukę języków obcych. Doskonale rozumiemy, że ich znajomość jest nie tylko koniecznym we współczesnym świecie narzędziem komunikacji i sposobem pozyskiwania wiedzy, ale posiada ogromne walory  humanistyczne. Pozwala zrozumieć innych, wewnętrznie ubogaca w myśl zasady: „Znać inny język, to jak posiadać drugą duszę”. W związku z tym w naszej szkole realizuje się wiele projektów, które ułatwiają w formie atrakcyjnej dla uczniów nabywanie kompetencji językowych. Umożliwiają to konwersacje z native speakerami czy laboratoria językowe prowadzone przez partnerów naukowych szkoły, odbywająca się cyklicznie wymiana polskiej i niemieckiej młodzieży organizowana z partnerskimi szkołami, coroczne wyjazdy klas językowych na zajęcia warsztatowe w ramach programu edukacyjnego Euroweek. W nauczaniu wprowadzane są innowacje językowe, uwzględniające sprofilowanie klas. Uczniowie z klas matematyczno-fizycznych uczą się słownictwa specjalistycznego, technicznego („angielskiego dla inżynierów”), a w klasach matematyczno-geograficznych uczą się języka ekonomii przydatnego w biznesie. W nauczaniu wykorzystuje się platformę eTwinning, która umożliwia dzięki mediom elektronicznym różne formy współpracy z europejską siecią szkół. Dopełnieniem powyższych praktyk są utrzymane w konwencji zabawowej obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz dni propagujące kulturę iberoamerykańską („Dzień Pinaty czy Hiszpańskie Walentynki”).

Po siódme – w naszej szkole traktuje się uczniów w sposób holistyczny, „całościowy”, umożliwiając im rozwój w różnych kierunkach. Bardzo dużą wagę przykłada się do kształtowania kultury fizycznej. Nasze liceum posiada w tym zakresie ogromne możliwości. Na bazę sportową składają się: duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, salka fitness, szkolna siłownia rekreacyjna, boiska znajdujące się na zewnątrz szkoły. Prowadzone zajęcia są różnorodne i umożliwiają doskonalenie umiejętności w wielu dziedzinach sportowych – np. w piłce siatkowej, koszykowej, nożnej, unihokeju, lekkiej atletyce, gimnastyce, fitness czy tańcu. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w tym obszarze jest zajęcie II miejsca w Współzawodnictwie Sportowym Szkół Dolnego Śląska. Bliskie więc jest nam myślenie starożytnych Greków, którzy nie wyobrażali sobie pełnego wychowania młodego człowieka bez uprawiania sportu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby – choć może zabrzmi to nieco podniośle, nasi uczniowie łączyli harmonijnie rozwój intelektualny ze sprawnością fizyczną.

Podsumowując, można by jeszcze wymieniać kolejne powody, dla których warto wybrać nasze liceum.  Ustalać ich kolejność i hierarchię.  Działalność naszego liceum jest jednak tak różnorodna, że z trudem dałoby się ująć ją w kilkunastu czy nawet w kilkudziesięciu punktach. Wystarczy przejrzeć stronę internetową szkoły, by zorientować się, jak trudne do policzenia jest to bogactwo i jak ciekawe mogą być efekty współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami. Dlatego właściwie jedynym sposobem na to, by poznać „ducha” naszej szkoły, zrozumieć jej fenomen,  jest  obdarzenie nas zaufaniem i  przestąpienie progów naszej „Alma Mater”.

 Ra.