W porozumieniu z Radą Rodziców, w roku szkolnym 2020/2021 młodzież naszej szkoły została ubezpieczona w firmie WIENER.

Składka roczna  60 zł.

Suma ubezpieczenia 30 000 zł.

Młodzież ubezpieczona jest przez całą dobę – również na wycieczkach szkolnych. Ubezpieczenie zostało rozszerzone o uprawianie sportu.

Przewiduje się zwolnienie uczniów w trudnej sytuacji  rodzinnej z opłacania składki.

Zniżka 50 % za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka w szkole. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zgłoszenie_szkody_z_ubezpieczeń_kosztów_leczenia_i_następstw_nieszczęśliwych_wypadków – druk

Ogólne_warunki_ubezpieczenia_następstw_nieszczęśliwych_wypadków_dzieci_młodzieży

Aneks_do_ogólnych_ warunków_ ubezpieczenia