Ubezpieczenie uczniówW roku szkolnym 2021 / 2022 szkoła nie będzie korzystać z ubezpieczenia grupowego uczniów. Uczniowie powinni ubezpieczyć się indywidualnie we własnym zakresie.

 

Ubezpieczenie z poprzedniego roku szkolnego 2020/2021

W porozumieniu z Radą Rodziców, w roku szkolnym 2020/2021 młodzież naszej szkoły została ubezpieczona w firmie WIENER.

Młodzież ubezpieczona jest przez całą dobę – również na wycieczkach szkolnych. Ubezpieczenie zostało rozszerzone o uprawianie sportu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zgłoszenie_szkody_z_ubezpieczeń_kosztów_leczenia_i_następstw_nieszczęśliwych_wypadków – druk

Ogólne_warunki_ubezpieczenia_następstw_nieszczęśliwych_wypadków_dzieci_młodzieży

Aneks_do_ogólnych_ warunków_ ubezpieczenia