Katarzyna Orlikowska, uczennica klasy IIa, zajęła pierwsze miejsce w powiatowym konkursie plastycznym na plakat profilaktyczny pt.: „Wolni od uzależnień”. Konkurs był zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy. Opiekunem konkursu była Anna Florczak – psycholog szkolny.

A.F.