Od 12 marca w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został wydłużony do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej. Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczna sesja egzaminacyjna odbyła się w dniach od 8 do 29 czerwca, a egzaminy przeprowadzono w reżimie sanitarnym. Nie odbyły się obowiązkowe egzaminy ustne.

Pomimo niełatwej sytuacji, w jakiej musieli odnaleźć się tegoroczni maturzyści, miło nam poinformować, że stawili czoła wyzwaniu i odnieśli sukces. Tegoroczne wyniki maturalne, tak jak w latach poprzednich, potwierdzają skuteczność działań szkoły. Wysoka jakość kształcenia wynika z profesjonalnych metod nauczania, współpracy z uczelniami wyższymi, systemu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz systematycznego diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów. Ogromne efekty przynosi również wsparcie uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce. W trudnych sytuacjach uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych, w czasie których przy pomocy doświadczonych nauczycieli udaje się zwykle pokonać trudności. Uczniowie naszego liceum poradzili sobie na maturze i jesteśmy przekonani, że również jako studenci osiągną sukces.

Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich, tj. 118 osób. W sesji czerwcowej zdawalność wyniosła 95,8%, a w sesji wrześniowej 97,5%. Poniżej przedstawiamy zestawienie tegorocznych wyników.