Z przyjemnością informujemy, że tegoroczni maturzyści stawili czoła wyzwaniu, jakim był egzamin maturalny i odnieśli sukces. Tegoroczne wyniki maturalne, tak jak w latach poprzednich, potwierdzają skuteczność działań szkoły. Wysoka jakość kształcenia wynika z profesjonalnych metod nauczania, współpracy z uczelniami wyższymi, systemu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz systematycznego diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów. Ogromne efekty przynosi również wsparcie uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce. W trudnych sytuacjach uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych, w czasie których przy pomocy doświadczonych nauczycieli udaje się zwykle pokonać trudności. Uczniowie naszego liceum poradzili sobie na maturze i jesteśmy przekonani, że również jako studenci osiągną sukces.

Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich, tj. 92 osoby. W sesji czerwcowej zdawalność wyniosła 94%, a w sesji sierpniowej 98,9%. Poniżej przedstawiamy zestawienie tegorocznych wyników. Szczegółowe wyniki znaleźć można pod adresem: https://lo1.olesnica.pl/?p=8481