W ramach współpracy Politechniki Wrocławskiej z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy w dniach 16.02. -19.02.21 roku odbyły się zdalne zajęcia laboratoryjne z fizyki dla klas, które realizują ten przedmiot w zakresie rozszerzonym. Zajęcia poprowadziła pani doc. dr Anna Hajdusianek z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. W zajęciach udział wzięły klasy:

∙ 1a „Wyznaczanie gęstości”;

∙ 2a „Rozszerzalność liniowa”;

∙ 2e „ Badanie ruchu wahadła”;

∙ 3a „Sprawdzanie prawa Ohma”.

 Kolejne zajęcia – „Wyznaczanie ogniskowej soczewki” odbędą się 23.02.2021 r. Wezmą w nich udział uczniowie klasy 3a.

Zajęcia koordynował nauczyciel fizyki naszego liceum Pan Łukasz Perczak.

Przypominamy, że na mocy porozumienia podpisanego 26 czerwca 2018 r. Politechnika Wrocławska objęła swoim patronatem I LO. Celem współpracy jest promocja nauk ścisłych i technicznych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.