Nasi uczniowie biorą udział w projekcie Młodzi w grze

Od października do grudnia uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie pod hasłem Młodzi w grze. Głównym założeniem jest podniesienie kompetencji obywatelskich i przygotowanie młodzieży do przeprowadzenia gry miejskiej z udziałem przedstawicieli różnych środowisk lokalnych. Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji i postaw proobywatelskich uczniów i przygotuje ich do roli liderów w lokalnych środowiskach. Projekt zakłada też zmniejszenie postaw opartych na bierności i wyuczonej bezradności poprzez ukazanie możliwości, jakie stwarza aktywność na rzecz społeczności lokalnej, np. napisanie petycji do instytucji publicznej, zebranie informacji o możliwych sposobach i zasadach rozwiązywania problemów jednostek, grup, wspólnot lokalnych. Dzięki niemu zostaną wzmocnione postawy wolontariackie, umiejętności pracy w zespole i zwiększenie wiedzy o regionie (gminie, powiecie) i jego specyfice.

Realizacja projektu przebiega w kilku etapach, tj. przeprowadzenie trzech 4- godzinnych warsztatów przygotowujących młodzieżowych liderów do samodzielnego przeprowadzenia gier obywatelskich. Przewidziane jest także jedno 4-godzinne spotkanie konsultacyjno-doradcze w chwili, gdy młodzi liderzy przygotowywać będą scenariusze swoich gier. Do realizacji zadań służyć będzie także platforma internetowa zawierająca podstawowe informacje o celach i sposobach realizacji projektu oraz pozwalająca na swobodną komunikację pomiędzy uczestnikami, stworzenie materiałów niezbędnych dla realizacji założeń projektowych oraz fachowego doradztwa na każdym jego etapie. Młodzi liderzy przygotują następnie scenariusze gry miejskiej, zrekrutują jej uczestników oraz ją przeprowadzą.

Uwieńczeniem projektu będzie spotkanie w grudniu 2014r. uczestników i zaproszonych gości na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną efekty kilkumiesięcznej pracy młodych liderów.

Zajęcia i warsztaty prowadzą pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej: dr Małgorzata Alberska, dr Andrzej Ferens (główny specjalista ds. merytorycznych), dr Marzena Cichosz, dr Katarzyna Kobielska, mgr Maciej Olejnik, mgr Magdalena Furmanowicz, mgr Piotr Drzewiński, mgr Arleta Ciarczyńska, mgr Patrycja Ściebior-Jońska, Marlena Piotrowska.

W projekcie biorą udział następujący uczniowie: z klasy 2d- Natalia Bieniek, Majka Miezianko, Piotr Michalak, Nikodem Dymiński, Magdalena Bąk, Monika Plefko, Adrianna Ostrycharz, Michał Walaszczyk, z klasy 1d- Aleksandra Balicka i Magdalena Rybak.

Opiekunem i koordynatorem jest dr Anetta Grzesik- Robak.