29. 01. 2020  17:00 – 18:00 – spotkanie z rodzicami

18:00 – 19:00 – konsultacje

22. 04. 2020 17:00 – 18:00 – spotkanie z rodzicami

18:00 – 19:00 – konsultacje

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą lub nauczycielem w godz. 8:00- 15:30.