Uczniowie naszego Liceum podczas wycieczki do Warszawy uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu. W dniu 28 maja 2019 r. na zaproszenie Posła RP pana Sławomira Piechhoty mieli   możliwość  nie tylko zwiedzić  Sejm, obejrzeć salę plenarną, gdzie posłowie podejmują decyzje ustawodawcze, ale coś znacznie więcej … Cała grupa uczniów została zaproszona do Sali im Jacka Kuronia, gdzie odbywają się posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji. Uczniów przywitał pan Poseł Sławomir Piechota, przybliżył istotę działalności Komisji, uświadamiając uczniom, jak ważna jest aktywność społeczna, aktywność obywatelska, którą w pracy tego organu Sejmu widać najlepiej. Do tej Komisji właśnie trafiają petycje zwykłych ludzi, którzy zwracają w nich uwagę parlamentarzystom i rządzącym na aspekty życia społeczno- politycznego, które działają wadliwie i które należy poprawić. To była bardzo ważna lekcja obywatelska, za którą Panu Posłowi bardzo dziękujemy!

Gościem spotkania był także Senator RP Jan Filip Libicki, który również zaświadczył, że warto być aktywnym, bo tylko wtedy jest szansa zmieniać świat na lepsze.  Wydarzenie w Sejmie uświetniła obecność  pani Małgorzaty Kidawy- Błońskiej -wicemarszałek Sejmu RP .  Uczniowie zadawali  merytoryczne pytania pani Wicemarszałek, która podzieliła się z uczestnikami m.in. wspomnieniami o swoich przodkach, pradziadkach, tj. o Prezydencie II RP Stanisławie Wojciechowskim i Premierze II RP, autorze i wykonawcy reformy walutowej Władysławie Grabskim. Opowiadała też o swoich doświadczeniach w roli Marszałka Sejmu. Trzeba przyznać, że ta niecodzienna i niestandardowa wizyta w Sejmie RP była ogromnym przeżyciem, pełna wrażeń i niezapomnianych wspomnień! Dziękujemy za jej zorganizowanie i umożliwienie uczestnictwa w niej Panu Posłowi Sławomirowi Piechocie.  Wycieczkę ze strony szkoły zorganizowała dr Anetta Grzesik- Robak.

Galeria

Poniżej link do relacji p. Posła S. Piechoty z tego wydarzenia zamieszczony na FB:

https://www.facebook.com/slawomirpiechotapl/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC1UvLwWyl3YjSyky9rPBgMDDW5SzGXV304IRjtPmgwFXcjtALH9GYfLoqBsHl8voEwaq5ATnYeMRGL