PIERWSZE LICEUM – PIERWSZY WYBÓR. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy to najstarsze liceum w mieście. Kultywuje wspaniałe tradycje, ale też podąża za potrzebami uczniów, wdraża system projektów, wykorzystuje nowe technologie. Jest przestrzenią do rozmaitej aktywności: intelektualnej, artystycznej, sportowej. Stawia na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność.

Liceum objęte jest patronatem Politechniki Wrocławskiej. Szkoła  współpracuje również z  Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu, Uniwersytetem SWPS. W murach wyższych uczelni organizowane są systematycznie zajęcia dla uczniów będące uzupełnieniem realizacji podstawy programowej.

Uczniowie osiągają wyniki maturalne powyżej średniej powiatu, województwa i kraju – zdawalność matury w 2019 roku to 99,3%.

W latach 2019 oraz 2020 Liceum uzyskało Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw. Najzdolniejsi uczniowie realizują indywidualne programy nauki a laureaci i finaliści olimpiad, konkursów i zawodów sportowych otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Oleśnickiego.

Dbamy o to, aby wszyscy uczniowie odkrywali swoje talenty i pasje. Do cyklicznych działań, które mobilizują społeczność  uczniowską, należą m.in. Urodziny Julka, Dzień Języków Obcych, Jarmark Staropolski, Festiwal Talentów, Festiwal Nauki, Dzień Przedsiębiorczości, Szlachetna Paczka czy różnego rodzaju debaty i panele dyskusyjne organizowane we współpracy z instytucjami i organizacjami aktywnymi w środowisku lokalnym.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w życiu społecznym naszego powiatu, województwa i kraju. Są członkami Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica, biorą udział w pracach Sejmu Dzieci i Młodzieży, reprezentują szkołę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czy Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Przez 5 dni w tygodniu pozostają pod opieką pielęgniarki szkolnej. W szkole działa również nowoczesny monitoring wizyjny podnoszący poziom bezpieczeństwa w szkole.   Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.

Nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz ciekawie zaaranżowana przestrzeń w szkole rozwijają wśród uczniów komunikację, współpracę, kreatywność, a także sprzyjają innowacyjnej edukacji. W szkole działa kawiarenka szkolna, uczniowie mogą korzystać z szatni, szafek na książki oraz szkolnego wi-fi.

W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w każdej klasie przewidziano trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym. Jako jedyne liceum  w Oleśnicy będziemy realizować w zakresie rozszerzonym  historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię i informatykę.  W szkole nauczane są trzy języki obce: język angielski, język niemiecki i język hiszpański. Uczniowie realizują język angielski oraz język niemiecki lub język hiszpański.

Oferta edukacyjna I LO – opisy klas

Porównanie wyników matury 2019 z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych