Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nad I Liceum Ogólnokształcącym w OleśnicyDnia 28 września 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Celem współpracy między Liceum a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu jest promocja nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Dzięki bliskim kontaktom z jedną z największych uczelni ekonomicznych w kraju nasze Liceum zyskuje wsparcie przy realizacji projektów, możliwość udziału uczniów w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. Koordynatorkami współpracy są pani Katarzyna Wołowiec reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz pani Magdalena Ciura przewodnicząca Zespołu ds. współpracy z uczelniami w I LO w Oleśnicy.

W tym dniu odwiedziło nas wielu znakomitych gości. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowali: pan prof. dr. hab. inż. Edmund Cibis – Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia, pani mgr Katarzyna Wołowiec – Kierownik Sekcji ds. Relacji z Otoczeniem Edukacyjnym i pani mgr Sylwia Nowakowska – pracownik Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: pan Sławomir Kapica Starosta Oleśnicki, pan Jan Bronś Burmistrz Miasta Oleśnicy, pan Adam Horbacz Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego oraz pan Aleksander Chrzanowski Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy. I Liceum reprezentowały pani Marzena Helińska Dyrektor szkoły, pani Katarzyna Niesobska-Łacny Wicedyrektor szkoły oraz pan Andrzej Fisher Przewodniczący Rady Rodziców.

Uczniowie klas 1e, 2d, 3d, 4a i 4c, którzy realizują na poziomie rozszerzonym matematykę, geografię, język angielski i wiedzę o społeczeństwie mieli okazję poznać bogatą ofertę edukacyjną oraz działalność naukowo-badawczą Uczelni. Uczniowie Liceum od wielu lat, osiągając bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym (powyżej średniej powiatu, województwa i kraju), są w pełni gotowi do rozpoczęcia dalszego etapu edukacji. Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu pozwoli wielu z nich właściwie zaplanować swoją przyszłość i dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów.

Uroczystość poprowadzili Julia Rozdolska (kl. 3c) i Franciszek Skiba (kl. 1b). Leonard Baliński (kl. 2c) oraz Julia Ścibisz (kl. 3c) umilili inaugurację występami artystycznymi. Młodzieżową Radę Miasta Oleśnicy i Samorząd Uczniowski I LO reprezentowali Tamara Kicuła (kl. 4c) i Michał Kiraga (kl. 4c). Wsparcie techniczne zapewnił Tobiasz Kaczała (kl. 3d). Uczniów przygotowała p. Justyna Krupka. Dziękujemy:)

Galeria