1. Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019-2020 :

Dodatkowe dni  wolne :

02.01.2020r.,  03.01.2020r., 04.05.2020 r., 05.05.2020 r., 06.05.2020 r., 12.06.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

Harmonogram-diagnoz-2019-20

2. Informacje dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą lub nauczycielem w godz. 8:00- 15:30