1. Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021 : 04.05.2021 r., 05.05.2021 r., 06.05.2021 r., 07.05.2021 r., 04..06.2021 r.

2. Informacje dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą lub nauczycielem w godz. 8:00- 15:30