Komunikaty dyrektora1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15.10.2021, 02.11.2021 r. 12.11.2021 r. , 07.01.2022, 02.05.2022 r. , 04.05.2022 r. , 05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 09.05.2022 r., 17.06.2022 r

2. Informacje dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w terminach ustalonych z wychowawcą lub nauczycielem w godz. 8:00- 15:30

Na konsultacje dla rodziców zaplanowane w kalendarzu roku szkolnego obowiązują zapisy za pośrednictwem dziennika elektronicznego w terminie trzech dni roboczych przed planowanym terminem konsultacji. Na podstawie kolejności zapisów nauczyciel wyznacza rodzicowi konkretną godzinę konsultacji. Informacja przekazywana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.