W porozumieniu z Radą Rodziców, w roku szkolnym 2018/2019 młodzież naszej szkoły została ubezpieczona w firmie Gothaer.

Składka roczna  47 zł

Oferta ubezpieczenia uczniów 2018 – 2019 do pobrania

Młodzież ubezpieczona jest przez całą dobę – również na wycieczkach szkolnych.

Ubezpieczenie zostało rozszerzone o uprawianie sportu. 

Druk zgłoszenia szkody – do pobrania

Przewiduje się zwolnienie uczniów w trudnej sytuacji  rodzinnej z  opłacania składki.

Zniżka 50 % za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka w szkole z rodziny wielodzietnej.