W porozumieniu z Radą Rodziców, w roku szkolnym 2017/2018 młodzież naszej szkoły została ubezpieczona w firmie Gothaer.

Składka roczna do wyboru przez rodziców 45 zl

Oferta ubezpieczenia – do pobrania

Młodzież ubezpieczona jest przez całą dobę – również na wycieczkach szkolnych.

Ubezpieczenie zostało rozszerzone o uprawianie Sportu  w ramach SKS i UKS

Druk zgłoszenia szkody – do pobrania

Przewiduje się zwolnienie uczniów w trudnej sytuacji  rodzinnej z  opłacania składki.

Zniżka 50 % za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka w szkole z rodziny wielodzietnej.