Z wielką satysfakcją przedstawiamy wyniki egzaminu maturalnego  absolwentów naszej szkoły  w roku 2018.  Do egzaminów przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich tj. 136 osób. W sesji majowej zdawalność wyniosła  96,3 %, po sesji poprawkowej 98,5 % , co oznacza, że egzaminu maturalnego nie zdało tylko 2 uczniów. 24 uczniów zdało maturę z jednego przedmiotu na poziomie 100 % !! To wielki sukces absolwentów, którzy  po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w październiku rozpoczęli studia na wybranych kierunkach. Nasza szkoła jest zdecydowanym liderem wśród liceów miasta i powiatu, świadczą o tym nie tylko egzaminy na poziomie podstawowym, ale również wyniki osiągane z przedmiotów rozszerzonych. 

Czas i wysiłek włożony w przygotowanie się do egzaminów maturalnych, przyniosły wspaniałe efekty. Uczniowie naszego liceum poradzili sobie na maturze i jesteśmy przekonani, że również jako studenci osiągną sukces. Wyniki maturalne naszych absolwentów są jednocześnie potwierdzeniem  skuteczności  działań szkoły.  Wysoka jakość kształcenia wynika  z profesjonalnych metod nauczania, współpracy z uczelniami wyższymi,  systemu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego  oraz  systematycznego diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.  Ogromne efekty przynosi również wsparcie uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce. W sytuacjach trudnych uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych, w czasie których przy pomocy doświadczonych nauczycieli udaje się zwykle pokonać  trudności.

 

 

      

Zachęcamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki matury 2018 w I LO.

Osiągnięcia maturzystów 2018

Wyniki matury w poszczególnych szkołach można porównać korzystając z materiałów dostępnych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

OKE Wrocław matura 2018 wyniki przedmiotów podstawowych

OKE Wrocław matura 2018 wyniki przedmiotów rozszerzonych

OKE Wrocław matura 2018 zdawalność