I Liceum Ogólnokształcące na językach …..„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”  Rozumiejąc znaczenie słów Franka Smitha , szczególnie  aktualnych w dzisiejszym świecie, w I LO na nauczanie  języków obcych kładziony jest ogromny nacisk.

Wiodącym językiem obcym, nauczanym na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jest język angielski. Nauczyciele języka angielskiego –  to  aktywni egzaminatorzy OKE. Świetne wyniki osiągane przez uczniów zarówno na maturze podstawowej  jak i rozszerzonej,  świadczą o wysokim poziomie nauczania tego języka. Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie mogą sprawdzać i rozwijać biorąc udział w projektach językowych, np. EuroTenderPoints realizowanym w ramach programu Erasmus+.  Dodatkową motywacją dla uczniów są przedstawienia, etiudy teatralne przygotowywane w języku angielskim, które prezentowane są  szerokiej widowni  z okazji Festiwalu Talentów, czy w czasie Dnia Otwartego. 

Język niemiecki – realizowany jest  tylko na poziomie podstawowym. Mimo tego I LO może poszczycić się świetnymi wynikami na konkursach. Wśród najlepszych jest laureat  w Ogólnopolskim konkursie na esej w języku niemieckim, czy finalista w konkursie językowym organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Motywacją do nauki języka niemieckiego  dla uczniów jest wymiana międzynarodowa  z partnerską szkołą GymnasiumLaurentianum w Warendorfie, która  odbywa się systematycznie od 2004r. W ostatnim tygodniu kwietnia nasza szkoła ponownie będzie gościć niemiecką młodzież wraz z opiekunami.

Wielu absolwentów I LO wybrało jako kierunek dalszej edukacji filologię germańską, czy studia  na

Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą  studiując prawo lub ekonomię w języku niemieckim.

Naszą absolwentkę-germanistkę, p. Annę Kasprzyk  gościliśmy  w marcu w I LO. Pani Anna  po maturze w 2005r.  wyjechała do Niemiec i tam skończyła studia licencjackie – germanistykę   na uniwersytecie we Freiburgu.  Pani Kasprzyk przeprowadziła warsztaty języka niemieckiego dla naszych uczniów. Była to okazja do sprawdzenia swojej znajomości języka niemieckiego  i jednocześnie zachęta do dalszej nauki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych  uczniów klas I, którzy w I LO chcieliby kontynuować naukę języka niemieckiego i przygotować się do matury rozszerzonej, proponujemy już od pierwszej klasy zajęcia dodatkowe.

Od roku szkolnego 2016/17 I LO poszerza ofertę nauki języków obcych.  Oprócz dotychczas nauczanych języków: angielskiego i niemieckiego, wprowadzony zostanie  dla uczniów  klasy medycznej, medyczno- przyrodniczej i prawno- europejskiej język hiszpański.

Język Cervantesa  staje się coraz popularniejszym językiem obcym,  obecnie jest drugim po angielskim językiem najczęściej używanym w komunikacji międzynarodowej. Znajomość języka hiszpańskiego  z pewnością pozwoli wyróżnić się naszym absolwentom  na wymagającym rynku pracy.