Patronat Politechniki Wrocławskiej nad I Liceum Ogólnokształcącym w OleśnicyDnia 11. stycznia 2019 w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja współpracy Politechniki Wrocławskiej z I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusz Słowackiego w Oleśnicy. Na mocy porozumienia podpisanego 26 czerwca 2018 r.  Politechnika Wrocławska objęła swoim patronatem I LO.  Celem współpracy pomiędzy Liceum a Politechniką  jest promocja nauk ścisłych i technicznych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.  Dzięki bliskim kontaktom z  PWr. nasze Liceum zyskuje wsparcie przy realizacji projektów, możliwość udziału uczniów w konferencjach  naukowych, seminariach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez uczelnię.  Koordynatorami współpracy są  pan Mateusz Przygoda reprezentujący Politechnikę i pani Agnieszka Abramowicz nauczycielka matematyki w I LO w Oleśnicy.

W tym dniu nasze Liceum odwiedziło wielu znakomitych gości z Politechniki oraz  władze samorządowe. Specjalnymi gośćmi na uroczystości byli uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz  gimnazjaliści, którzy już wkrótce będą dokonywać ważnych wyborów: najpierw szkoły średniej, a potem wyższej uczelni i wymarzonego kierunku studiów. Pani Dyrektor Marzena Helińska wraz z prof. dr hab. inż. Andrzejem  Dziedzicem  Prorektorem ds. Nauczania PWr z wielką nadzieją mówili o wspólnej przyszłości i szansach, jakie daje licealistom współpraca obu placówek. Dr inż. Piotr Jadwiszczak Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Inżynierii Środowiska swoim wykładem „Technologia wokół nas – czyli po co nam inżynierowie?” zainaugurował część warsztatową imprezy.

Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził prawdziwy bolid przywieziony przez– członków PWr Racing Team. Anna Mycek, Michał Amborski, Tomasz Lejczak, Marcin Lech i Marek Rychłowski – studenci Politechniki – opowiadali o swojej pasji związanej z konstruowaniem pojazdów oraz sukcesach odniesionych na tym polu. Bardzo ważnym punktem programu były warsztaty przygotowane przez pracowników PWr i nauczycieli I LO. Zaproszeni ósmoklasiści i gimnazjaliści wraz z licealistami brali udział w inspirujących zajęciach:

„Proste obwody na splątanych drutach” – dr inż. Anna Hajdusianek Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

„Teoria barw oraz rozszczepianie światła” –  dr inż. Karolina Laszczyk,  dr hab. inż. Damian Pucicki Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki,

„Przewidzieć nieprzewidziane? Losowość wokół nas” – inż. Kamil Jodź  Wydział Matematyki,

„Jak powstaje aerodynamika?” – PWr Racing Team,

„Kwas czy zasada- laboratorium chemiczne”  – Magdalena Ciura  nauczyciel chemii I LO,

„Gabinet matematycznych zagadek” –  Joanna Siedlecka nauczyciel matematyki I LO,

„Warsztaty kartograficzne z wykorzystaniem komputerów” –  Izabela Przyłęcka nauczyciel geografii,  Tomasz Lorek nauczyciel matematyki i informatyki,

„Z krainy lodu do Mordoru” –   Łukasz Perczak nauczyciel fizyki I LO,

„Ciąg Fibonacciego” –  Agnieszka Abramowicz nauczyciel matematyki I LO.

Uczniowie klas IA. IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB i IIIc , realizujących program rozszerzonej matematyki, mieli okazję poznać bogatą ofertę edukacyjną Politechniki Wrocławskiej oraz zasady rekrutacji na uczelnię. Pani Anetta Stypułkowską kierownik i pani Małgorzata Smutkiewicz pracownik  Działu Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej odpowiadały wyczerpująco na wszystkie pytania licealistów.

Kolejny raz mogliśmy poczuć naukową atmosferę w naszej szkole. I LO  od wielu lat promuje edukację w zakresie przedmiotów ścisłych, z tego też wynikają liczne kontakty z uczelniami wyższymi, które pozwalają uczniom pogłębiać wiedzę i umiejętności. Politechnika jest najcenniejszym  partnerem ILO.

Mamy nadzieję, że ósmoklasiści i gimnazjaliści, których przywiodła do nas po części chęć poznania Liceum i fascynacja przedmiotami ścisłymi, po kilku godzinach spędzonych w murach Słowaka, wyszli zadowoleni i zaszczepieni miłością do matematyki, fizyki i chemii.

Galeria