Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w WarendorfieW dniach 23.03-31.03.2019 uczniowie I Liceum brali udział  w wymianie międzynarodowej z zaprzyjaźniona szkołą niemiecką Gymnasium Laurentianum w Warendorfie. Tydzień wspólnej pracy nad projektem kulturowym pozwolił nam doskonalić swoje umiejętności językowe,  a integracja obu grup zaowocowała przyjaźnią. Dzięki wymianie mogliśmy przełamać bariery językowe, zdobyliśmy nowe doświadczenia, uczyliśmy się tolerancji i szacunku.  Posługiwanie się na co dzień językiem angielskim i niemieckim  sprawiło nam wiele radości i  zweryfikowało nasze umiejętności językowe. Mamy teraz jeszcze większą motywację do uczenia się języków obcych.

W programie wymiany nie zabrakło wycieczki do Kolonii i Munster, zwiedzania najpiękniejszych zakątków regionu Nadrenii-Westfalii, spotkania z władzami miasta Warendorf jak i udziału w lekcjach w szkole niemieckiej.

Po tygodniu wrażeń wróciliśmy do Polski z głową pełną pomysłów na drugą część wymiany , która odbędzie się we wrześniu w Oleśnicy.

W wymianie udział wzięli uczniowie klas pierwszych:

Laura Świerczyńska (1a)

Igor Wieczorek (1a)

Michał Różycki (1a)

Konrad Grzyb  (1a)

Alicja Śliwińska (1b)

Maja Rosińska (1c)

Maja Reda (1c)

Emilia Golimowska (1c)

Wiktoria Kowalska (1c)

Maciej Łacny (1c)

Koordynatorkami projektu i opiekunkami podczas wymiany w Niemczech były : p.Ewa Lubońska i p.Katarzyna Śliwińska.

Galeria

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży