Dzień z Prawem na Uniwersytecie SWPS5 marca br. klasy Ic i Ig uczestniczyły w zajęciach przygotowanych dla licealistów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. „Dzień z Prawem” rozpoczął się w auli od przywitania wszystkich obecnych przez dr hab. Monikę Lewandowicz-Machnikowską, pełniącą obowiązki Dziekana Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej. Następnie wspomniana dr Lewandowicz-Machnikowska wygłosiła wykład, poparty prezentacją, na temat: „Nie tylko sędzia, adwokat, prokurator… – dlaczego warto studiować prawo, co robić po studiach prawniczych”.

Po krótkiej przerwie nasi uczniowie przemieścili się do sali wykładowej na warsztaty pt. „Licealista wobec prawa karnego”. Zajęcia prowadziła adwokat dr Agnieszka Skorupa. Zadaniem prowadzącej było wprowadzenie licealistów w podstawowe zagadnienia związane z prawem. Jednocześnie dr Skorupa nakłaniała uczestników do wyrażenia swojego zdania, a nawet osądzania omawianych sytuacji z dziedziny prawa karnego.

Był to dzień pełen wrażeń. Uczniowie z pewnością wynieśli wiele doświadczeń z kontaktu z wyższą uczelnią i z zajęć z pracownikami naukowymi. Być może w przyszłości niektórzy spośród nich podejmą studia na Uniwersytecie SWPS.

Opiekunami uczniów byli wychowawcy Ig p. Magdalena Czarkowska, Ic p. Robert Czarkowski i nauczyciel WOS p. Agnieszka Rottau-Bracka.

Galeria