REKRUTACJA WAŻNE TERMINYDrodzy Kandydaci!

W okresie od 25 czerwca  do  14 lipca  (do godz. 15:00)  musicie dostarczyć do szkoły ,,pierwszego wyboru” świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz    zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

Rekomendujemy dostarczenie świadectwa  ukończenia szkoły  podstawowej do 30 czerwca  2021 r. a zasiedzenia o wynikach egzaminu bezpośrednio po jego otrzymaniu tj. 9 lipca 2021 r.

Usprawni to proces weryfikacji osiągnieć.

Pamiętajcie o wpisaniu do systemu osiągnięć i ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

Na podstawie świadectwa,  a następnie   zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoła ponadpodstawowa wprowadzi do systemu dane i zaakceptuje Wasze osiągnięcia.

Punkt rekrutacyjny w I LO jest czynny od 25  czerwca  do 14  lipca 2021 r.  w godz. 8:00- 15:00.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji kandydat będzie  mógł skorzystać z pomocy pracowników szkoły  Dyżur w punkcie pełnią dyrektor szkoły oraz nauczyciele.

Czekamy na Was !

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy, obowiązują  Procedury bezpieczeństwa.

Z kandydatem do szkoły mogą wejść jedynie rodzice/ prawni opiekunowie. Obowiązują maseczki zakrywające nos i usta oraz dezynfekcja dłoni.  Na terenie szkoły, w tym przed budynkiem, należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel/fax: (71) 314-32-80

e-mail: lo1@olesnica.pl