Ministerstwo Edukacji i Nauki zakwalifikowało naszą ofertę. To projekt realizowany przez I LO w OleśnicyPowiat Oleśnicki złożył, w imieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, ofertę w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Rodzina polonijna” współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce, ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Z siedmiu ofert złożonych w konkursie, MEiN zakwalifikowało dwie, w tym naszą. To polsko-litewski projekt „Polskie drogi. Śladami Józefa Piłsudskiego”, w całości realizowany przez I LO w Oleśnicy, w terminie od 3 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Autorką i koordynatorką projektu jest dr Anetta Grzesik Robak, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie oraz historii w I Liceum.

W ramach działań związanych z projektem zrealizowane będą m.in. następujące czynności:

– wizyta uczniów I LO w Oleśnicy w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach na terenie Republiki Litewskiej, wycieczka do miejsc związanych z życiem Piłsudskiego i historią Polski,

– lekcje muzealne oraz lekcje online z języka polskiego, historii i geografii dla uczniów szkoły na Litwie oraz dla uczniów oleśnickiego liceum, mobilna gra miejska przeprowadzona przez Centrum Edukacyjne IPN.

W efekcie działań m.in. przygotowana zostanie publikacja-album w wersji elektronicznej „Śladami Józefa Piłsudskiego”, opisująca historię życia Józefa Piłsudskiego z uwzględnieniem materiałów zdjęciowych z miejsc, które odwiedzą uczniowie.

Na realizację zadania Minister Edukacji i Nauki przekazał środki finansowe w wysokości 37 462,05 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 46 522,05 zł, z czego 9 060 zł to środki własne Powiatu Oleśnickiego.

Składamy serdeczne podziękowania p. naczelnik Małgorzacie Iwańskiej oraz p. inspektor Małgorzacie Bilskiej pracownikom Wydziału Oświaty Kultury i Sportu za pomoc w przygotowaniu  oferty konkursowej.

A.G.R.