Drzwi Otwarte już za nami!W sobotę 23 kwietnia odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte. Odwiedziło nas ponad 200 osób zainteresowanych ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023. Wśród nich znaleźli się uczniowie klas ósmych szkół podstawowych powiatu oleśnickiego oraz rodzice ósmoklasistów, nierzadko – co cieszy nas szczególnie –  absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy.

Pierwszym punktem programu Drzwi Otwartych było spotkanie z panią Marzeną Helińską – dyrektor Liceum i panią Katarzyną Niesobską-Łacny – wicedyrektor Liceum, które zaprezentowały ofertę edukacyjną szkoły oraz przedstawiły zasady i terminy rekrutacji. O tym, jak w naszej szkole uczy się języków, jakie językowe innowacje pedagogiczne znalazły się w ofercie poszczególnych klas oraz o elementach dwujęzyczności opowiedziała pani Katarzyna Śliwińska, nauczycielka języka angielskiego. Następnie nasi goście udali się na spotkania z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych i nauczycielami uczącymi wiodących przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych klasach. Nauczycielom towarzyszyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy realizują naukę w klasach o takich samych rozszerzeniach. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkania z nauczycielami odbyły się w dwóch turach. W przerwie między spotkaniami goście zwiedzali szkołę, przeglądali kroniki przy „Galerii na kracie” i rozmawiali grupowo i indywidualnie z nauczycielami, uczniami i pracownikami szkoły. Chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursach językowych i przedmiotowych, w których do wygrania były ciekawe nagrody.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkim nauczycielom, którzy w tym dniu opowiadali o swojej pracy w I Liceum oraz o wizji szkoły, której są częścią. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy podczas rozmów pokazali, że jesteśmy szkołą wielu pasji. W serdecznej atmosferze, która panowała tego dnia w murach Liceum można było poczuć ducha naszej szkoły.

Galeria